Jaunumi

Baltijas valstu nozaru ekspertu padomju pārstāvji apmeklē Jaņa Rozentāla mākslas skolu un Ogres Valsts tehnikumu 

6. Marts, 2023

Lai apmainītos ar pieredzi nozaru ekspertu padomju darbā un iepazītos ar Latvijas profesionālās izglītības sistēmu, 28. februārī un 1. martā Igaunijas Kvalifikāciju iestādes KUTSEKODA, Tartu mākslas skolas, Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centra (KPMC), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), kā arī Latvijas Nacionāla kultūras centra (LNKC) pārstāvji un to koordinēto nozaru ekspertu padomju eksperti (NEP) piedalījās mācību vizītē Rīgā un Ogrē.  

Mācību vizītes ietvaros Baltijas valstu pārstāvji iepazinās ar LDDK koordinēto NEP darbību, apmeklēja LDDK biroju, Mākslu izglītības kompetences centru (MIKC) Nacionālo Mākslu vidusskolu (NMV) struktūrvienību Jaņa Rozentāla mākslas skolu (Hāmaņa iela 2a), Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) Ogres Valsts tehnikumu, Ogres Centrālo bibliotēku (Latvijā lielākā publiskā koka konstrukciju ēka, kas iekļaujas pasīvo jeb nulles enerģijas patēriņa ēku kategorijā), Ogres mākslas un mūzikas skolu (Brīvības ielā 11, Ogrē).   

Vizītes pirmajā dienā Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, NEP nacionālā koordinatore Anita Līce un sekretariāta komanda iepazīstināja ar LDDK NEP darbību un tās lomu profesionālās izglītības sistēmā Latvijā. Savukārt LNKC pārstāvji organizēja MIKC NMV struktūrvienības Jaņa Rozentāla mākslas skolas apmeklējumu. 

MIKC Nacionālo mākslu skolu direktors Jānis Ziņģītis un Jaņa Rozentāla mākslas skolas direktors Jānis Dukāts iepazīstināja Baltijas valstu NEP pārstāvjus ar skolas vēsturi, mūsdienīgi aprīkotām un gaišām mākslas darbnīcām, audzēkņu darbošanos skicēšanas, gleznošanas, datorgrafikas u.c. nodarbībās.

J. Rozentāla mākslas skola lepojas ar modernu un jaunākajām tehnoloģijām aprīkotu multimediju darbnīcu, kurā skolēni var apgūt datorgrafiku, tīmekļa dizainu, video mākslas pamatus un 3D digitālo modelēšanu, kā arī zīmēto un leļļu animāciju, darbu ar Reflectmedia, Motion Capture kustību skenēšanas, ķermeņa un mīmikas kustību virtualizēšanas iekārtām un jaunāko programmatūru – Adobe Creative Suite, 3D Maya Studio, Adobe Premiere. 

Pēc iedvesmojošās vizītes Tartu Mākslas skolas pārstāvji pauda gatavību sadarbībai ar J. Rozentāla mākslas skolu. 

Otrajā dienā 1. martā PIKC OVT direktore Ilze Brante  sagaidīja Baltijas valstu NEP pārstāvjus ar svinīgu tehnikuma audzēkņu kora un ansambļa uzstāšanos. Pēc kā I. Brante un nodaļu vadītāji prezentēja tehnikuma profesionālās vidējās un pieaugušo izglītības nodrošinājumu nacionālā un starptautiskajā līmenī. 

Baltijas valstu NEP pārstāvji tehnikumā iepazinās ar mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, plašajām un saulainajām mācību telpām dizaina un mākslas, datorzinātnes un elektronikas, darbnīcām kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu, mašīnzinību, mežsaimniecības nodaļās. 

Viesiem bija iespēja praktiski izmēģināt un izprast fotografēšanās, filmēšanas, gaismošanas, skaņošanas, animācijas tapšanas pamatprocesus un iejusties TV ierakstu studijas viesu lomā. 

Tehnikuma ekskursijas noslēgumā viesi apskatīja iespaidīgo tehnikuma multihalli un izbaudīja OVT topošo viesmīļu un pavāru viesmīlību, ieturot gardas pusdienas. 

LDDK NEP sekretariāts pateicas par sirsnīgu un profesionālu Baltijas valstu NEP pārstāvju uzņemšanu MIKC Nacionālo mākslu skolu direktoram Jānim Ziņģītim, J. Rozentāla mākslas skolas vadītājam Jānim Dukātam, PIKC OVT direktorei Ilzei Brantei, Ogres Centrālās bibliotēkas bibliotēku informācijas speciālistei Aijai Bremšmitei, Ogres mākslas skolas direktores vietniecei mākslas jomā Ievai Lācei. 

Nākamā Baltijas NEP koordinējošo institūciju attālināta tikšanās plānota 2023. gada maijā, kad notiks savstarpējs darbs turpmākās sadarbības mērķu noteikšanai, un 16. jūnijā  noslēdzošā konferencē ar secinājumiem par NEP labās prakses piemērošanu katrā no Baltijas valstīm. 

Vizītes (Igaunijā, Lietuvā, Latvijā) notika Erasmus+ programmas ietvaros*, ko īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Igaunijas Kvalifikācijas iestādi (Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA)) un Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centru (Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC)).  

Projekta mērķis ir veidot partnerību, sekmēt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs, kā arī ar citām iesaistītajām pusēm, kas veicina profesionālās izglītības attīstību Baltijas valstīs. 

Projekta rezultātā plānots likt pamatus ilgtermiņa partnerībai starptautiskā līmenī, kā arī veicināt sadarbību starp trim NEP koordinējošām institūcijām Latvijā, nacionālā līmenī. Projekts dos iespēju atrast labās prakses piemērus, stiprināt sadarbību un izstrādāt vienotu pieeju NEP funkciju īstenošanai gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. 

No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Igaunijas Kvalifikācijas iestādi (Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA)) un Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centru (Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC)) īsteno Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" (Strengthening cooperation between the institutions coordinating the work of sectoral expert councils in the Baltic states (SECBaltics)) (Projekta Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300). 

***

Šis raksts ir sagatavots Erasmus+ programmas KA210 -VET - Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā ietvaros Nr – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300 “Sadarbības stiprināšana starp nozaru ekspertu padomju darbu koordinējošām institūcijām Baltijas valstīs” (SECBaltics). 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.