Jaunumi

Norisināsies konference “Pieaugušo izglītība cilvēkkapitāla attīstībai”

6. Decembris, 2023

LDDK Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz konferenci "Pieaugušo izglītība cilvēkkapitāla attīstībai".

Latvijas sabiedrības labklājība ir saistīta ne tikai ar darba devēju spēju pielāgoties un attīstīt uzņēmējdarbību, bet tieši ar mūsu nodarbināto spēju kāpināt savas zināšanas un prasmes nemitīgi mainīgajā patērētāju interešu un vajadzību pasaulē. Darba tirgus prognozēšanas dati liecina, ka 2030. gadā ražošanas, IKT un būvniecības nozarēs būs vairāk nekā 34 tūkstoši jaunu darbavietu, taču tikpat lielu izaicinājumu radīs arī šobrīd nepietiekamais nodarbināto skaits veselības un sociālās aprūpes nozarēs. Vienlaikus jāapzinās, ka mainīsies ne tikai tautsaimniecības struktūra, bet arī nepieciešamība pēc augstas kvalifikācijas darbaspēka, līdz ar to pieaugušo izglītības sistēmai jābūt vērstai uz šī mērķa sasniegšanu, mazinot jau tā trūkstošā darbaspēka deficītu daudzās Latvijas nozarēs

LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Liene Voroņenko

NEP konferences mērķis ir veicināt tautsaimniecības nozaru, izglītības resora un ieinteresēto pušu sadarbību pieaugušo izglītības sistēmas izveides jautājumos laikā, kad sabiedrībā aktualizējies jautājums par pieaugušo izglītības mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

Konferences pirmajā daļā “Pieaugušo izglītības attīstība”  dalībniekus valsts pārvaldes pārstāvji iepazīstinās ar Valsts Kontroles revīzijas “Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?” secinājumiem un priekšlikumiem, pieaugušo izglītības pārvaldības un mācību piedāvājuma noteikšanas attīstības iespējām, kā arī projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanai Latvijā” secinājumiem un tālākizglītības un profesionālās pilnveides attīstības perspektīvām augstākajā izglītībā.

Konferences otrajā daļā starptautiskie un Latvijas nozaru pārstāvji dalīsies daudzveidīgā nozaru darba devēju pieredzē prasmju nodrošināšanai un novērtēšanai. Konferences noslēgumā dalībnieki aicināti piedalīties darba devēju diskusijā par kvalitatīvas pieaugušo izglītības sistēmas izaicinājumiem un attīstības iespējām. 

Konferences noslēgumā gūtie secinājumi un priekšlikumi pēc tās norises pieaugušo izglītības sistēmas attīstībai tiks apkopoti un iesniegti izvērtēšanai rīcībpolitikas veidotājiem.

Konferences programma pieejama šeit.

Reģistrēties aicinām līdz 7. decembrim šeit.

Konference tiek rīkota Latvijas Darba devēju konfederācijas un Izglītības un zinātnes ministrijas līguma “Par Latvijas Darba devēju konfederācijai deleģētā uzdevuma veikšanu un finansēšanu 2023. gadā” ietvaros.