Jaunumi

Īstenots Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā

28. Augusts, 2023

No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Igaunijas Kvalifikācijas iestādi (Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA)) un Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centru (Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC)) veiksmīgi īstenoja Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" (Strengthening cooperation between the institutions coordinating the work of sectoral expert councils in the Baltic states (SECBaltics)) (Projekta Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300). 

Projektā realizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni – uz Igauniju, Lietuvu, Latviju, un divi starptautiski tiešsaistes semināri par labās prakses piemēriem profesionālās vidējās izglītības attīstībā un nozaru ekspertu padomju darbībā. 

Pirmajā vizītē, kas notika 2022.gada 13. un 14. septembrī Igaunijā, Baltijas valstu NEP plaša sastāva delegācijas apmeklēja KUTSEKODA mītnes vietu, kurā tiek nodrošināta NEP koordinācija Igaunijā, Olustveres Pakalpojumu un lauku ekonomikas skolu, kas piedāvā profesionālo vidējo izglītību lauksaimniecības, tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas, pārtikas ražošanas, biznesa pakalpojumu, dizaina un amatniecības jomās. 

2022. gada 8. un 9. novembrī Lietuvas pilsētās Viļņā un Kauņā mācību vizītē trīs valstu NEP delegācijas apmeklēja Lietuvas Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības centrs (KPMPC), kas nodrošina NEP koordināciju Lietuvā, kā arī trīs profesionālās izglītības iestādes: Nacionālo M. K. Čurļoņa Mākslu skolu, kas ir Lietuvā lielākā valsts izglītības iestāde mākslu jomā, Kauņas Lietišķās mākslas skolu un Kauņas Pārtikas industrijas un tirdzniecības centru. LOSP delegācija papildus apmeklēja Jonišķu lauksaimniecības skolu. 

Rīgā Baltijas valstu NEP pārstāvji 2023. gada 28. februārī un 1. martā iepazinās ar LDDK koordinēto NEP darbību, apmeklēja LDDK biroju, Nacionālās Mākslu vidusskolas (NMV) struktūrvienību - Jaņa Rozentāla mākslas skolu (Hāmaņa iela 2a), Ogres tehnikumu, Ogres Centrālo bibliotēku (Latvijā lielākā publiskā koka konstrukciju ēka, kas iekļaujas pasīvo jeb nulles enerģijas patēriņa ēku kategorijā), Ogres mākslas un mūzikas skolu (Brīvības ielā 11, Ogrē). 

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu un pilnveidi mazāk pieredzējušajām organizācijām LNKC un LOSP NEP darbībā, tika izvēlētas un apmeklētas profesionālās vidējās izglītības iestādes tieši lauksaimniecības un mākslas, kultūras nozarēs. Baltijas valstu NEP vizītēs piedalījās arī NEP sadarbības partneri un izglītības politikas ieviesēji Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Valsts izglītības satura centra (VISC), Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji. 

Baltijas NEP pārstāvji kopumā viesojās un iepazinās ar profesionālās vidējās izglītības ieguves procesu un materiāltehnisko bāzi 8 izglītības iestādēs, apmeklēja katras valsts – 3 – NEP mītnes vietas.  

2023. gada 23. maijā tiešsaistes seminārā  "Baltijas reģiona Nozaru ekspertu padomju darbības pieredzes apmaiņa" Baltijas valstu NEP koordinējošās institūcijas dalījās pieredzē par katras valsts NEP darbību, profesionālās kvalifikācijas standartu izstrādi un nozaru iesaisti profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesā.  

Semināra prezentācijas skatīt šeit

2023. gada 16. jūnijā projekta noslēguma konferencē “Prasmes – ekonomiskās transformācijas veiksmes faktors” NEP sekretariāts prezentēja projekta "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē NEP darbu Baltijas valstīs" rezultātus. Somijas, Igaunijas, Lietuvas valstu profesionālās izglītības jomas pārstāvji dalījās pieredzē par darba tirgū nepieciešamo prasmju  identificēšanu un iekļaušanu kvalifikācijas prasībās, kā arī to novērtēšanu eksaminācijas ietvaros. 

Noslēguma konferences video ierakstu var skatīt šeit un prezentācijas šeit

Projekta aktivitātes skaitļos: 

60 000 eur projekta kopējais budžets 

5 projekta partneri no 3 valstīm 

18 mēneši projekta īstenošanas laiks 

4 pieredzes apmaiņas vizītes  

34 cilvēku delegācija Lietuvā 

25 cilvēku delegācija Igaunijas vizītē 

25 cilvēku delegācija Latvijā 

8 izglītības iestādes  

8 projekta darba grupas aktivitāšu plānošanas un izstrādes tiešsaistes tikšanās  

1 bibliotēka – “zaļā kursa/domāšanas” iedvesma - Latvijā lielākā publiskā koka konstrukciju ēka, kas iekļaujas pasīvo jeb nulles enerģijas patēriņa ēku kategorijā 

3 NEP mītnes 

7 Baltijas pilsētas, kur atrodas PII vai NEP mītne( Rīga, Ogre, Viļņa, Kauņa, Tallina, Olustvere, Jonišķi)  

3 Latvijas (IZM, VISC, ZM) izglītības politikas ieviesēju un NEP sadarbības partneru pārstāvniecība pieredzes apmaiņas vizītēs 

2 vienošanās par sadarbību starp Baltijas valstu izglītības iestādēm pieredzes apmaiņas vizīšu rezultātā 

2 starptautiski semināri 

160 tiešsaistes divu semināru dalībnieki no 4 valstīm (katrā seminārā ap 80 unikālie apmeklētāji) 

200 reģistrējušies semināros (katrā seminārā ap 100 unikālie reģistrējušies) 

4 valstu (Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija) labās prakses piemēri profesionālajā izglītībā 

18 prezentācijas  

***

Šis raksts ir sagatavots Erasmus+ programmas KA210 -VET - Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā ietvaros Nr – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300 “Sadarbības stiprināšana starp nozaru ekspertu padomju darbu koordinējošām institūcijām Baltijas valstīs” (SECBaltics). 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.