Jaunumi

Starptautisks vebinārs “Baltijas reģiona Nozaru ekspertu padomju darbības pieredzes apmaiņa”

15. Maijs, 2023

Otrdien, 23. maijā aicinām NEP locekļus un citus interesentus piedalīties starptautiskā vebinārā "Baltijas reģiona Nozaru ekspertu padomju darbības pieredzes apmaiņa". Trīs Baltijas valstu NEP koordinējošās institūcijas dalīsies pieredzē par katras valsts NEP darbību, profesionālās kvalifikācijas standartu izstrādi un nozaru iesaisti profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesā. 

Aicinām izmantot vienreizēju iespēju piedalīties vebinārā, kurā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneri detalizēti skaidros, kā katrā no Baltijas valstīm strādā trīs būtiski profesionālās izglītības sistēmas aspekti, dodot iespēju savstarpēji salīdzināt trīs valstu profesionālās izglītības sistēmas un iepazīties ar labo praksi. Īpaši gaidīta ir prezentācija par nozaru eksaminācijas centriem  Igaunijā, kas ir paraugs profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas sistēmas attīstībai Latvijā.  

Norises laiks: 23. maijs plkst. 10.00. - 14.00 Zoom platforma

Reģistrācija līdz 19. maijam: https://ej.uz/SECs_Baltic_seminar

Reģistrētie dalībnieki Zoom platformas saiti saņems 22. maijā līdz plkst. 17.00

Darba valoda: angļu (tulkojums netiks nodrošināts)

Vebinārs notiek Erasmus+ programmas atbalstītā projektā profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam. To īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC).

Nozaru ekspertu padomes ir trīs pušu - valsts, nozares darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbības platformas, kuras mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī iesaistīto pušu sadarbību cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā. Šobrīd ir izveidotas 13 NEP, no kurām 11 koordinē LDDK, kas ir nacionālais NEP koordinators. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP koordinē LOSP, bet Kultūrizglītības padomi – LNKC.

***

Šis raksts ir sagatavots Erasmus+ programmas KA210 -VET - Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā ietvaros Nr – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300 “Sadarbības stiprināšana starp nozaru ekspertu padomju darbu koordinējošām institūcijām Baltijas valstīs” (SECBaltics). 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.