Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376

Mērķi:

 • Izveidot E-vidē pieejamu apmācību programmu Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos, tā nodrošinot sekmīgāku MVU iesaisti profesionālās izglītības jomā.
 • Darba vidē balstītu mācību popularizēšana un profesionālās izglītības prestiža celšana, iesaistot uzņēmumus kvalificēta darbaspēka apmācībā.

Aktivitātes:

 • Projekta partneru, vadības grupas tikšanās (5)
 • Apmācību programmas izstrāde
 • Mājas lapas  un e-apmācību platformas izstrāde
 • Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi (5)

Projekta rezultāts

 • E-vidē pieejama apmācību programma DVB mācību vadītājiem
 • Projekta rezultātu testēšana un pasākumi, kuros tiks popularizētas DVB mācības, ieinteresētajām skolām, jauniešiem, uzņēmumiem un uzņēmēju organizācijām.
 • Publikācijas ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu un paaugstināt uzņēmumu iesaisti kvalificēta darbaspēka sagatavošanā.

Projekta sadarbības partneri:

 • Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO)
 • Slovēnijas Tirdzniecības rūpniecības kamera
 • Viļņas Jeruzales darba tirgus mācību centrs

Īstenošanas termiņš
Projekta periods: 2019. gada 1.septembris - 2021. gada 31.decembris
Finansējums
277 640 EUR
Vadošais partneris
Latvijas Darba devēju konfederācija
Apmācību programma