Jaunumi

Iespēja uzņēmējiem vairāk iesaistītes darba vidē balstītās mācībās izmsantojot apmācību programmu e-vidē DVB mācību vadītājiem

9. Novembris, 2021

Esmu piedalījusies E- apmācību rīka testēšanā, kur arezultātā uzņēmumu pārstāvji, iegūst pedagoģisko kompteneci. Pedagoģiskā komptenece uzņēmumu darbinikeime nepeiciešama, lai varētu īstenot darba vidē balstītas mācības. LDDK no 2019.gada īsteno  EARSMUS+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”.

Projektam bija divi mērķi: izveidot E-vidē pieejamu apmācību programmu Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos, tā nodrošinot sekmīgāku uzņēmumu iesaisti profesionālās izglītības attīstībā; darba vidē balstītu mācību popularizēšana un profesionālās izglītības prestiža celšana, iesaistot uzņēmumus kvalificēta darbaspēka apmācībā.

Projekta galvenais rezultāts ir E-vidē pieejama apmācību programma DVB mācību vadītājiem. Interesanta un noderīga bija sadarbībaar  partneriem citās Eiropas Savienības valstīs - Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO),  Slovēnijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, Viļņas Jeruzales darba tirgus mācību centrs.

Uzskatu, ka ļoti ērti ir izdomāts tas, ka mācību noslēgumā ir iespēja nokārtot testu, un pēc tam saņemt apliecību par mācību pabeigšanu.

Zināšanas un  apliecība par mācību  pabeigšanu,  dos iespēju jebkura uzņēmuma darbiniekiem  kļūt par darba vidē balstītu mācību vadītāju profesionālās izglītības skolu audzēkņiem.

Šis rīks bū sīpaši noderīgs pārtikas un lauksaimniecības uznēmumie, jo ļoti beiži tieši darbu sezonalitātes dēļ, uzņēmumu nav varējuši piedalīties mācībās. Šis e-apmācību rīks dos iespēju jebkurā brīdī, kad mācībām ir laiks, tās apgūt. Noteikti popularizēšu šo iespēju, lai pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumi var vēl vairāk iesaistītes darba vidē balstītās mācībās.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376

Kontakti