Jaunumi

Veiksmīgs risinājums: E- apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem

27. Oktobris, 2021

Esmu aktīvi darbojusies LDDK administrētā DRUKA UN MEDIJU TEHNOLOĢIJu nozareu ekspertu padomē, tieši poligrāfijas nozarē. Aktīvi sadarbojās ar poligrāfijas uzņēmumiem, kuri vēlējās īstenot darba vidē balstītas  (DVB) mācības un arī ar profesionālajām skolām, kuraš māca mūsu nozares profesijas. Lai uzņēmums varētu īstenot DVB mācības, uzņēmuma darbiniekiem, kuri tieši iesaistās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācīšanā uzņēmuma vidē, ir jābūt pedagoģiskajām pamata zināšanām. Šāda prasība ir noteikta  Ministru kabineta noteikumos nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (https://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas).

Līdz šim Latvijāpedgoģiskās kompetences  mācības īsteno augstskolas 100 vai 80 stundu apjomā, kā arī viena privāta mācību iestādes 32 stundu apjomā. Tad, kad mani uzaicināja piedalīties LDDK izstrādātā un vadītā ERASMUS + projekta  “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” apmācības rīka testēšanā, es uzreiz piekritu.

Izveidotā E-vidē  apmācību programma Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos, noteikti veicinās vēl lielāku poligrāfijas nozares uzņēmumu iesaisti darba vidē balstītu mācību organizēšanā, uzņēmumi varēs vēl vairāk iesaistīt DVB mācībās uzņēmuma kvalificētos darbiniekus – kā mentorus jaunajiem kolēģiem, kuri vēl tikai apgūst arodu.

Apmācību rīks ir izveidots pēc  moduļu princip, kas dod iespēju moduli pēc moduļa apgūt katram interesentam.

Mācoties šajā rīkā, atrodamas atbildes uz tādiem jautājumiem: Kas ir darba vidē balstītas mācības?”, Kā notiek DVB mācību plānošana un ieviešana? Mācību rīkā ir ne tikai lasāms teksts, bet arī video, kas dod labāku izpratni gan par psiholoģijas pamatiem, pedagoģiju un komunikāciju. Uzksatu, ka ļoti labi ir izstrādāts modulsi  “NovērtēšanaGan pēc katra moduļa, gan mācību noslēgumā ir iespēja nokārtot testu. Ja gala tests nokārtos – tad būs iespēja saņemt apliecību.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376

Kontakti

Ieva Bečere

Ieva Bečere

Drukas un mediju tehnoloģijas NEP koordinatore DVB mācību jautājumos

Tālrunis:

29491355