Jaunumi

E-vidē apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem – laba iespēja uzņēmumu pārstāvjiem

20. Oktobris, 2021

LDDK projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”  darbojos ar  vienu no nozaru ekspertu padomēm: METĀLAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE, MAŠĪNZINĪBAS, lai uzņēmumi saņemtu apliecinājumu, ka tie atbilst darba vidē balstītu mācību īstenošanai. Viena no prasībām uzņēmumam ir tāda, ka uzņēmumā darbiniekiem, kas tieši darbosies ar profesionālo skolu audzēkņiem, ir jābūt pedagoģiskajai kompetencei vismaz 32 h apjomā. Ļoti bieži pa šiem 5 projekta darbības gadiem esmu saskāries, ka uzņēmumu pārstāvjus ir jāparliecina, ka šādas zināšnas tie mir nepeiciešamas un laiks to apguvei ir jāatvēl.

Līdz ar to, ar lielu prieku pats piedalījos  ERASMUS + līdzfinansētajā projektā “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”, kur bija arī  citu valstu sadarbības partneri Eiropas Savienības valstīs : Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO),  Slovēnijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, Viļņas Jeruzales darba tirgus mācību centrs.

Projekta norisēs piedalījos tieši   E-vidē pieejamās apmācību programmas Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos testēšanā. Uzskatu, ka projekta ietcaros izstrādātā apmācību programma nodrošinās vēl sekmīgāku uzņēmumu iesaisti profesionālās izglītības attīstībā; darba vidē balstītu mācību popularizēšana un profesionālās izglītības prestiža celšana, iesaistot uzņēmumus kvalificēta darbaspēka apmācībā.

Apmācību rīks ir veidots no 7 ļoti interesantiem un praktiski pielietojamiem moduļiem: “Kas ir darba vidē balstītas mācības?”, “Normatīvie akti”, “DVB mācību plānošana un ieviešana”, “Psiholoģijas pamati”, “Pedagoģija un didaktika”, “Komunikācija”, “Novērtēšana”. Katrā modulī apgūstamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskie piemēri, kā arī katra moduļa noslēgumā ir iespējams pārbaudīt apgūtās zināšanas. Mācību noslēgumā ir dota iespēja nokārtot testu, un pēc tam saņemt apliecību par veiksmīgu mācību pabeigšanu.

Šāda programma dos iespēju arī reģonos attālos no Rīgas, apgūt pedagoģiskās prasmes un  iesaistītes darba vidē balstītās mācībās.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376

Kontakti