Jaunumi

E-vidē apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem

23. Novembris, 2021

Valts Linde, SIA “Bērzkalni”

SIA “Bērzkalni” jau vairākus gadus dod prakses vietas profesionālo skolu audzēkņiem. Tikām uzaicināti testēt E - vidē apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu  mācību vadītājiem, kuru izstrādā Latvijas Darba devēju konfederācija EARSMUS+ līdzfinansētā projektā “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”.

Man ļoti patika tas, ka mācību programma izstrādāta pēc moduļu principa. Apmācību programmā ir 7 moduļi: “Kas ir darba vidē balstītas mācības?”, “Normatīvie akti”, “DVB mācību plānošana un ieviešana”, “Psiholoģijas pamati”, “Pedagoģija un didaktika”, “Komunikācija”, “Novērtēšana”. Katrā modulī apgūstamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskie piemēri, kā arī katra moduļa noslēgumā ir iespējams pārbaudīt savas zināšanas. Mācību noslēgumā jākārto  tests un ja tests nokārtots veiksmīgi, tad saņem apliecību par veiksmīgu mācību pabeigšanu.

Ir ļoti labi, ka šāda programma būs iespējama, jo tad man nebūs jāorganizē savu kolēģu nokļūšana uz prakses vietu, bet varēsim mācīties esot Bauskā, kas ekonomēs gan darbinieku laiku, gan arī finanšu līdzekļus cēla izdevumiem utaml.

Man visvairāk noderēja apmācību modulis “Novērtēšana”, jo sapratu, ka līdz šim nebiju tik ļoti iedziļinājies tieši novērtēšanas niansēs.

Arkādijs Suškins, Cēsu uzņēmēju kluba valdes priekšsēdētājs

LDDK aktīvi darbojos no pašas biedrības dibināšanas, kā arī vairāk kā 20 gadus sadarbojos ar Cēsu un Vidzemes uzņēmumiem. Ļoti atbalstu šo iespēju, ka Latvijā var īstenot  īstenot darba vidē balstītas  (DVB) mācības. Lai uzņēmums varētu īstenot DVB mācības, uzņēmuma darbiniekiem, kuri tieši iesaistās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācīšanā uzņēmuma vidē, ir jābūt pedagoģiskajām pamata zināšanām, to pieprasa attiecīgie   Ministru kabineta noteikumi.

Piedalījos rīka testēšanā – tas bija ļoti interesants, noteikti ieteikšu šādi mācīties uzņēmumu pārstāvjus, lai viņi varētu īstenot DVB mācības.

Madara Vasiļevska, pašnodarbinātā

Mani uzaicināja testēt e- apmācības programmu, kuras rezultātā varēs iemācīties pedagoģijas pamatprincipus, lai varu sadarboties ar profesionālajām skolām DVB mācībās apmācot viņu audzēkņus.

Apmācību programmā man bija interesanti visi piedāvātie moduļi, kā arī ļoti labi, ka pēc katra moduļa, ne tikai mācību beigās, ir tests. Tā es labāk varu saprast, kas tad ir tas, ko no moduļa tik labi tomēr neesmu apguvusi, un kas ir jāpārlasa vēlreiz.

Noteikti iesaku lietot šo apmācību rīku.

Par projektu vairāk: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/dvb-apmacibu-programma/

Iespēja aplūkot e-pamācību rīku: wbltraining.eu

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376