Jaunumi

Mūsdienīgs mācību risinājums: E-apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem

3. Novembris, 2021

Esmu ļoti gandarīta, ka Daugavpils Universitāte – kā darba devējs ir iesaistījusies LDDK vadītajā Eiropas Sociāla fonda līdzfinansētajā  projektā “Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba vidē balstītās mācībās un praksēs uzņēmumos”. DU ir bijis prakses devējs vairākiem Daugavpils profesionālo skolu audzēkņiem.

Tagad, kad aktīvi iepazīstamies ar darba vidē balstītām mācībām, atzinīgi vērtējam LDDK iniciatīvus mācīt pedagoiģisko apmācību attālināti. Pedagoģiskās kompetences  prasība ir noteikta  Ministru kabineta noteikumos nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (https://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas). augstu novērtējam šo LDDK iniciatīvu

Līdz šim Latvijā pedgoģiskās kompetences  mācības īsteno augstskolas 100 vai 80 stundu apjomā, kā arī viena privāta mācību iestādes 32 stundu apjomā. Tad, kad mani uzaicināja piedalīties LDDK  vadītā ERASMUS + projekta  “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” apmācības rīka testēšanā, es uzreiz piekritu.

Rīks ir izrādījies ļoti ērti lietoajms, apmācību moduļi – atbisltoši izstrādāti, lai iepazītos ar pedagoģisko komptenci tādu uzņēmumu darbinieki, kuri ikdienā nav līdz šim bijuši saistīti ar pedagoģisko darbu. Izstrādātajos moduļos atrodamas  atbildes uz tādiem jautājumiem: Kas ir darba vidē balstītas mācības?”, Kā notiek DVB mācību plānošana un ieviešana.

Gan pēc katra moduļa, gan mācību noslēgumā ir iespēja nokārtot testu. Tad, kad nokārtots gala tests – apmācību rīkā redzama apliecība par pedagoģiskās komptences iegūšanu.

Aicināšu savus kolēģus un citus uzņēmējus iepazīties un izmantot šo apmācību iespēju, tad, kad tā būs pieejama LDDK mājas lapā, pēc pēdējiem uzlabojumiem.

Rita Baltere, Daugavpils Universitāte.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376