ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”

Demogrāfiskās tendences Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Noveco darbaspēks un palielinās  gados vecāku darbinieku īpatsvars.  Tas rada jaunus izaicinājumus ekonomiskas izaugsmes un ilgtspējīgas sociālās politikas nodrošināšanai. 2017. gadā Latvijā trešdaļa jeb 31% no visiem nodarbinātajiem ir vecumā no 50-64 gadiem. Latvijā iedzīvotāji vecumā no 50 gadiem saskaras […]

Demogrāfiskās tendences Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Noveco darbaspēks un palielinās  gados vecāku darbinieku īpatsvars.  Tas rada jaunus izaicinājumus ekonomiskas izaugsmes un ilgtspējīgas sociālās politikas nodrošināšanai.

2017. gadā Latvijā trešdaļa jeb 31% no visiem nodarbinātajiem ir vecumā no 50-64 gadiem.

Latvijā iedzīvotāji vecumā no 50 gadiem saskaras ar dažādām grūtībām, lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū – veselības problēmām, nav mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, nepiemērota darba vide un apstākļi.

Palīdzot darbiniekiem apgūt veselībai nekaitīgus darba paņēmienus, radot piemērotus darba apstākļus un atbalstot darbinieku profesionālo izaugsmi, ikviens darba devējs var uzlabot darbinieku labklājību.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam”  ir jauna iespēja darba devējiem uzlabot darba vidi un atbalstīt savus gados vecākos darbiniekus. Uzņēmējiem būs iespēja izmantot finansējumu, uzlabojot darba vietas šai nodarbināto grupai, darbiniekiem – plānoti dažādi veselības uzlabošanas pasākumi, u.tml.

Pie darba devējiem, kuri iesaistās projektā tiek:

 • veikts darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu komandu, kurā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists
 • izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns gados vecāko darbinieku situācijas uzlabošanai un nodarbinātībai nākotnē

Novecošanās pārvaldības plānā tiks norādīti atbalsta pasākumi darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • konstatētas veselības problēmas;
 • izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītību;
 • ir objektīvi apstākļi, kuri kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros, jo ir nepieciešamība aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem;
 • ir nodarbinātas nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem (80 % no valstī noteiktās minimālās algas).

Projektā noteiktie atbalsta pasākumi gados vecākiem darbiniekiem:

 • karjeras konsultācijas;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – konsultācijas, semināri par veselīgu un aktīvu  novecošanos un darba spēju ilgāku saglabāšanu, kā arī tādu papildus prasmju un iemaņu apgūšanu, lai turpinātu darbu esošajā vai citā amatā;
 • darba vietas pielāgošana;
 • veselības uzlabošanas pasākumi – fizioterapeita, masāžas, manuālās terapijas, ārstnieciskās vingrošanas un citi pakalpojumi;
 • prasmju nodošanas vai cita amata  iemaņu apgūšanas pasākumi tai pašā uzņēmumā.

Rūpes par darbinieku garantē tā lojalitāti darba devējam un veicina uzņēmuma attīstību ilgtermiņā.

Ieguvumi darba devējiem, kas piedalās projektā:

 • Darbinieku lojalitāte un apmierinātība;
 • Darbinieku mainības samazinājums;
 • Stabila darbaspēka pieejamība;
 • Uzlabota darba vide darbiniekiem.

Ieguvumi projekta mērķa grupas nodarbinātajiem:

 • Ilgāka palikšana darba tirgū;
 • Bezdarba riska samazināšanās;
 • Drošības un stabilitātes sajūta;
 • Garīgās un fiziskās veselības uzlabošanās.

Projekta sadarbības partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nodrošina:

 • kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem;
 • novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Īstenošanas termiņš
1.07.2017. - 31.07.2020
Finansējums
Eiropas Sociālais fonds
Vadošais partneris
Nodarbinātības valsts aģentūra

Sadarbības partneri

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Kontaktinformācija

Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts

Aktualitātes

Jaunumi
Aicina īstenot vecuma pārvaldības politiku...
30. Jūnijs, 2020
Jaunumi
Aicina saņemt konsultācijas par vecuma pārvaldību uzņēmumos arī...
31. Marts, 2020
Jaunumi
Norisināsies seminārs “Sudraba paaudze: neapzinātais darba tirgus...
2. Decembris, 2019
Jaunumi
Izstrādātas vadlīnijas Latvijas darba devējiem senioru...
21. Novembris, 2019
Jaunumi
Arvien lielākam iedzīvotāju skaitam turpmāk vajadzēs strādāt līdz lielākam...
30. Septembris, 2019
Jaunumi
Aicina pieteikties konsultācijām par vecuma pārvaldības politikas īstenošanu...
3. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Vecuma pārvaldības politika veicinās...
29. Marts, 2019
Jaunumi
Aicina darba devējus pieteikties atbalstam gados vecāko darbinieku darbspēju saglabāšanai un...
2. Oktobris, 2018
Jaunumi
Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
27. Augusts, 2018
Jaunumi
Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
27. Augusts, 2018
Jaunumi
Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
27. Augusts, 2018
Jaunumi
Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
27. Augusts, 2018
Jaunumi
Seminārs “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
27. Augusts, 2018
Jaunumi
Darba devēji varēs saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem...
23. Augusts, 2018
Jaunumi
Darba devēji varēs saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem...
23. Augusts, 2018
Jaunumi
Norisināsies semināri “Pieredzei vienmēr būs...
17. Augusts, 2018
Jaunumi
Seminārs: Nodarbinātības veicināšana cilvēkiem pēc...
30. Maijs, 2018
Jaunumi
Seminārs personālvadības speciālistiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
9. Aprīlis, 2018
Jaunumi
Seminārs personālvadības speciālistiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
9. Aprīlis, 2018
Jaunumi
Seminārs personālvadības speciālistiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
6. Aprīlis, 2018
Jaunumi
Seminārs personālvadības speciālistiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība”...
3. Aprīlis, 2018
Jaunumi
Semināru cikls “Pieredzei vienmēr būs...
23. Marts, 2018
Jaunumi
Seminārā Ozolniekos uzsver nepieciešamību risināt gados vecāku cilvēku nodarbinātības...
13. Decembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Plašā konferencē diskutēs par gados vecāku cilvēku nodarbinātības...
8. Novembris, 2017