Jaunumi

Seminārs personālvadības speciālistiem “Pieredzei vienmēr būs vērtība” Madonā

9. Aprīlis, 2018

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK),  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina uzņēmumu, iestāžu, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību personāla vadības speciālistus apmeklēt praktisko semināru ciklu “Pieredzei vienmēr būs vērtība”.

Seminārs  norisināsies 25. aprīlī,  Madonā, Saieta laukumā 10.

Praktisko semināru ciklā pielietotā “radošās laboratorijas” metodika ļaus pašiem personāla vadības speciālistiem piedāvāt risinājumus darba devēju vidū un definēt problēmsituācijas, kas saistītas ar darbaspēka novecošanos veselības, izglītības, darba vides un darba pieredzes nodošanas pārējiem darbiniekiem jomās. Mācībās tiks izmantota Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija.

“Latvijā gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, taču tieši šīs vecuma grupas cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas zaudēt darbu vai nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās, ir problēmas ar mūsdienu prasībām atbilstošām iemaņām un izglītību, turklāt pieaug arī ar veselības problēmām saistīti riski,” stāsta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, uzsverot, ka tieši personāla vadības speciālisti ir tie, no kuriem lielā mērā atkarīga jebkura darba devēja realizētā personāla politika, tostarp – arī jautājumi, kas saistīti ar gados vecākiem darbiniekiem aktuāliem jautājumiem. Semināru cikls “Pieredzei vienmēr būs vērtība” ir plānots kā “radošā laboratorija”, kurā visi semināra dalībnieki tiks iesaistīti interaktīvā grupu darbā, lai, izmantojot savu līdzšinējo pieredzi, idejas un vīziju par visām ar gados vecāku darbinieku nodarbinātības svarīgākajām jomām, izstrādātu praktiskus risinājumus gan īstermiņā, gan ilgākā perspektīvā. Mērķis ir veicināt gan uzņēmēju, gan valsts un pašvaldību struktūru vadītājus un atbilstošās jomas speciālistus iesaistīties NVA programmas “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos,” norāda Mairita Mēnese.

Praktiskā semināra dalībnieki noslēgumā iegūs arī apliecinājumu par dalību un, protams, būs ieguvēji no semināra dienas intensīvā darba – attīstīt radošās idejas, pašiem piedalīties to izstrādē un, protams, mācoties strādāt komandā. Tas veicinās gan izpratni par personāla politikas veidošanu, gan par gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku.

Reģistrēties semināram iespējams šeit: https://registration.lv/pieredzei_vienmer_bus_vertiba/?public

Dalība pasākumā ir bezmaksas.

IELŪGUMS