Jaunumi

Aicina darba devējus pieteikties atbalstam gados vecāko darbinieku darbspēju saglabāšanai un prasmju pilnveidei

2. Oktobris, 2018

Darba devēji, kuri nodarbina cilvēkus vecumā virs 50 gadiem, aicināti no 1. līdz 19. oktobrim pieteikties atbalstam gados vecāko darbinieku darbspēju saglabāšanai un nepieciešamo prasmju pilnveidei, piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos.

Uzņēmumiem, iestādēm un pašvaldībām, kuru darbinieku vidū ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem, NVA piedāvā iespēju veikt darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, kā arī izstrādāt uzņēmumam vai iestādei novecošanās pārvaldības plānu.

NVA direktore Evita Simsone uzsver: “Latvijas darba tirgū šobrīd vairāk nekā 33% strādājošo ir vecumā 50 gadi un vairāk. Tas ir būtisks un vienlaikus arī pienācīgi nenovērtēts resurss, kura loma, ņemot vērā demogrāfijas tendences, tuvāko gadu laikā tikai pieaugs. Tāpēc darba devēji ir aicināti aktīvi izmantot pieejamos atbalsta mehānismus, kas palīdzēs uzlabot gan gados vecāko strādājošo, gan uzņēmumu darba efektivitāti un veicinās ilgtspējīgu attīstību.”

Darba devēji saņems uzņēmuma stratēģijas, personāla vadības un organizācijas, kā arī darba vides un drošības analītisku izvērtējumu. To veiks speciālistu komanda – darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists. Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem, tiks piedāvāti individuāli vecāka gadagājuma darbinieku darba vides, apstākļu, vajadzību un darbspēju potenciāla novērtējumi, priekšlikumi novecošanās pārvaldībai un nepieciešamie atbalsta pasākumi.

Projekta ietvaros ir paredzēti vairāki atbalsta pasākumi kā darba devējiem tā arī nodarbinātām personām. Saskaņā ar individuālo novērtējumu darbinieki varēs saņemt karjeras konsultācijas, prasmju nodošanas pasākumus un mentoringu, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, kas vērsti gan uz personas prasmju pilnveidošanu, gan uz veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanu ar speciālistu – psihologu, psihoterapeitu, fizioterapeitu, uztura speciālistu, arodveselības un arodslimību ārstu – palīdzību.

Tāpat valsts atbalsts paredzēts darba vietu pielāgošanai, kuru saskaņā ar ergoterapeita norādījumiem veiks darba devējs, par to saņemot dotāciju līdz 711 eiro par vienu darba vietu. Projektā iesaistīto darba devēju nodarbinātie var piedalīties arī valsts atbalstītajos veselības uzlabošanas un slimības profilakses pasākumos, kuri nodarbinātajam noteikti individuālajā izvērtējumā un tiks atlīdzināti 250 eiro apmērā.

Lai informētu par darba devējiem un darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem pieejamajiem atbalsta pasākumiem, NVA ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros uzsākusi informatīvo kampaņu “Zaļā gaisma gados stiprajiem”. Tās mērķis ir mazināt iesīkstējušus stereotipus un uzsvērt gados vecāko nodarbināto priekšrocības darba tirgū, iedrošināt darba devējus un palīdzēt viņiem noturēt vecāka gadagājuma darbiniekus, kā arī stiprināt izpratni, ka gadi un tajos uzkrātā pieredze ir vērtīgs resurss.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumam un kritērijiem darba devējiem pieejama NVA interneta vietnes www.nva.gov.lv sadaļā “Darba devējiem”.

mājaslapai