Jaunumi

Aicina pieteikties konsultācijām par vecuma pārvaldības politikas īstenošanu uzņēmumos

3. Jūnijs, 2019
kristinas-projekts-1024x208

Lai atbalstītu vecuma pārvaldības politikas ieviešanu uzņēmumu līmenī, veicinātu darba ņēmēju iespējami ilgāku palikšanu darba tirgū un uzlabotu sabiedrības izpratni par gados vecāku cilvēku nodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”.

Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību un tas tiks īstenots līdz pat 2022.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros ir plānoti dažādi atbalsta pasākumi projekta mērķa grupām – darba ņēmējiem vecumā no 50 gadiem un darba devējiem (komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām):

  • sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai;
  • darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums;
  • atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam) – karjeras konsultācijas, prasmju nodošanas pasākumi un mentorings (informālā izglītība), konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, darba vietas pielāgošana, veselības uzlabošanas pasākumi;
  • kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem, u.c.

Jāatzīmē, ka projekta ietvaros ir paredzēts finansiāls atbalsts darba devējiem darba vietu pielāgošanai un darba ņēmējiem veselības uzlabošanas pasākumiem atbilstoši darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma secinājumiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju projektā nodrošina kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem, kā arī novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Vecuma pārvaldības politika vēl joprojām tiek ieviesta uzņēmumu līmenī salīdzinoši reti un tiek uztverta diezgan šauri – daudzi uzņēmēji domā, ka pietiek ar to, ka gados vecāki cilvēki tiek pieņemti darbā vai netiek atlaisti. Bet skatoties uz vecuma pārvaldības politiku plašāk, var iegūt savā rīcībā efektīvu personāla plānošanas un pārvaldības instrumentu, kurš iekļauj gan vispārējo apmācību un prasmju pilnveidošanu, gan informācijas sniegšanu un elastīgu darba laiku, gan darba pienākumu un darba apstākļu pielāgošanu, gan zināšanu nodošanu starp paaudzēm.

Konsultāciju laikā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederāciju pārstāvji informē gan darba ņēmējus, gan darba devējus par kopīgo demogrāfisko situāciju un prognozēm par darbaspēka pieejamību valstī tuvākajā nākotnē, sniedz informāciju par iespējam uzlabot un padarīt drošāku darba vidi un ieviest vecuma vadības politiku, kā arī sniedz informāciju par koplīgumu iespējamu pilnveidošanu, tostarp, ietverot tajos elementus, kas labvēlīgi ietekmētu personāla iespējami ilgāku darbspēju saglabāšanos.

Pieteikt tikšanās par novecošanos pārvaldības jautājumiem un saņemt papildus informāciju par projektu „Atbalsts ilgākam darba mūžam” ir iespējams, sazinoties ar LDDK projekta vadības eksperti Kristīnu Veihmani pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni 26432102.