Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi (New WBL)

LDDK ir sadarbības partneris projektā “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi” (New WBL), kuru īsteno Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (GZS) no 2015.gada novembra līdz 2018.gada aprīlim. Projekta mērķi: Sadarbojoties dažādām profesionālajā izglītībā iesaistītajām pusēm, uzlabot darba vidē balstītas (DVB) izglītības efektivitāti; Uzlabot sabiedrības informētību par darba vidē balstītu izglītību. Šie mērķi tiks sasniegti, izstrādājot […]

LDDK ir sadarbības partneris projektā “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi” (New WBL), kuru īsteno Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (GZS) no 2015.gada novembra līdz 2018.gada aprīlim.

Projekta mērķi:

 • Sadarbojoties dažādām profesionālajā izglītībā iesaistītajām pusēm, uzlabot darba vidē balstītas (DVB) izglītības efektivitāti;
 • Uzlabot sabiedrības informētību par darba vidē balstītu izglītību.

Šie mērķi tiks sasniegti, izstrādājot trīs dažādus modeļus darba vidē balstītu mācību ieviešanai, ņemot vērā dažādu valstu pieredzi un šajā procesā nodrošinot darba devēju iesaisti. Projekta rezultāti būs:

 • SVID analīze par darba vidē balstītu mācību sistēmām Slovēnijā, Bulgārijā un Latvijā;
 • Nodrošināta sadarbības partneru iesaiste darba vidē balstītu mācību modeļu izstrādē;
 • Izstrādāti trīs dažādi darba vidē balstītu mācību modeļi;
 • Izstrādātas rekomendācijas darba vidē balstītu mācību sistēmu uzlabošanai.

Projekta partneri:

 • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (GZS) – vadošais partneris;
 • Slovēnijas Profesionālās izglītības institūts (CPI);
 • Profesionālās izglītības iestāde Somijas Dienvid-Rietumos “WinNova”;
 • Valsts Izglītības satura centrs (VISC);
 • Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK);
 • Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO);
 • “Dobriča – Tirdzniecība un rūpniecība” – uzņēmēju biedrība Bulgārijā.

Erasmus+ projekta “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi (New WBL)” ietvaros izveidotas/i:

Īstenošanas termiņš
01.11.2015.-30.04.2018. (30 mēneši)
Vadošais partneris
Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera