Jaunumi

Godinās labākos Darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenotājus 2022. gadā

26. Aprīlis, 2023

Šā gada 11. maijā notiks noslēguma pasākums un apbalvošanas ceremonija LDDK īstenotajam ESF projektam “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (LDDK projekts SAM 8.5.1.).

Noslēguma pasākumā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar projekta laikā īstenoto prakšu un darba vidē balstītu mācību sasniegtajiem rezultātiem, labās prakses piemēriem – secinājumiem un priekšlikumiem tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Pasākumā plānots sveikt labākos mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenotājus – uzņēmumus no katra reģiona, svinīgi pasniedzot tiem balvas, kā arī pateicības rakstus nominantiem.

  • Noslēguma pasākums plānots konferences formā un notiks no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
  • Apbalvošanas ceremonija “Dari un mācies – viss tikai sācies” notiks plkst. 17:00 līdz plkst. 19:30, un tajā tiks godināti labākie Darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenotāji 2022. gadā.