Jaunumi

Izstrādātas politikas rekomendācijas darba vidē balstīto mācību integrācijai profesionālajā izglītībā

11. Aprīlis, 2018

Vairākas Eiropas Savienības valstis šobrīd veic nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai veiktu pāreju no skolā balstītas profesionālās izglītības sistēmas uz darba vidē balstītu sistēmu. Reformu procesu veicinājuši vairāki faktori kā spiediens no biznesa vides saistībā ar darbaspēka trūkumu, augstāku jauniešu nodarbinātību, kā arī valsts puses izpratni, ka darba vidē īstenota profesionālā izglītība, it īpaši mācību prakse un darba vidē balstītas mācības, palielina ne tikai profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību, bet arī palīdz samazināt jauniešu bezdarbu.

Erasmus + projekta “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi (New WBL)” ietvaros izveidotas politikas rekomendācijas, kā ieviest un paplašināt darba vide balstītas mācības Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā.  Tās pieejamas šeit.

Vairāk informācijas par projektu: http://newwbl.eu/ vai http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitu-apmacibu-jaunie-modeli/

Lejupielādes

Rekomendācijas