Jaunumi

Vakance: Starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperts

14. Novembris, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina darbā Starptautisko un Eiropas Savienības (ES) lietu ekspertu!

Amata mērķis: Nodrošināt viedokļu sagatavošanu par starptautiskajiem un ES jautājumiem LDDK kompetences ietvaros.

Amata pienākumi:

 1. Veikt starptautisko dokumentu un tiesību aktu ekspertīzi:
  • situācijas analīzi un informācijas apkopošanu par politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem un sociāli ekonomiskajām norisēm ES;
  • esošo ES dažādu līmeņu politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izpēti, identificējot iespējamos šķēršļus uzņēmējdarbības un sociālā dialoga attīstībai Latvijā;
  • dalību politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā ES līmenī – sekošana plānotajiem un veiktajiem grozījumiem dažādu nozaru regulējošajos politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos ES līmenī;
  • darba devēju pozīciju formulēšana atbilstoši Latvijas reģionu attīstības vajadzībām, organizējot darba grupas, sanāksmes un komunicējot ar Latvijas uzņēmējiem;
  • atzinumu sagatavošanu par starptautiskajiem un ES dažādu līmeņu politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;
  • atzinumiem jābūt loģiski strukturētiem, plašu un vispusīgu juridisku vērtējumu un pamatojumu saturošiem. 
 2. Nodrošināt un veikt sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, ministrijām, pašvaldībām, ārvalstu, ES institūcijām un starptautiskām organizācijām.
 3. Pārstāvēt LDDK viedokli valsts un valsts pārvaldes institūcijās, LBAS, pašvaldībās, ES un starptautiskā līmenī.
 4. Iesniegt lēmumu projektus jautājumos, par kuriem nav pausta nostāja LDDK biedru sapulcē, Padomes sēdē vai citās LDDK biedru sanāksmēs.
 5. Iesniegt lēmumu projektus par izmaiņām biedru sapulces un padomes lēmumos, kas nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu un LDDK statūtiem.
 6. Sadarboties ar LDDK ekspertiem un komunikācijas speciālistu veiksmīgu amata funkciju izpildei.
 7. Veicināt pozitīvu LDDK reputāciju, aizstāvot LDDK intereses.

Nepieciešamā izglītība: augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās, tiesību zinībās un/ vai politikas zinātnē.

Nepieciešamā darba pieredze: darbā ar valsts un pašvaldību, ES un starptautiskām institūcijām.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas tiesību sistēmu un normatīviem aktiem;
 • Pieredze un zināšanas sociālā dialoga jautājumos, digitālā  nolīguma un  zaļās transformācijas kontekstā;
 • Pieredze normatīvo aktu sagatavošanā un piemērošanā;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Pārliecināšanas un argumentēšanas prasmes;
 • Vēstījumu izveidošanas prasmes;
 • Spēja apstrādāt apjomīgu daudzumu informācijas;
 • Izpratne par uzņēmējdarbību un uzņēmēju – darba devēju interesēm.

Valodu zināšanas:

 • Latviešu valoda – C līmenis;
 • Angļu valoda – C līmenis.

Citas kompetences:

 • Sadarbība un cieņa attiecībās;
 • Atvērtība novitātēm un gatavība pārmaiņām;
 • Mērķtiecība un iniciatīva;
 • Ātra reaģēšanas spēja un spēja adaptēties;
 • Augstas personīgās ētikas vērtības;
 • Lojalitāte;
 • Augsta pašorganizēšanās spēja;
 • Augsta stresa noturība;
 • Vēlme profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un daudzveidīgu pieredzi dinamiskā darba vidē
 • Izaugsmes iespējas
 • Atbalstošus kolēģus
 • Veselības apdrošināšanu
 • Biroju Rīgas centrā
 • Darba samaksa no 2300 EUR mēnesī (bruto) pilna slodze.

Ja vēlies kļūt par daļu no mūsu komandas, gaidīsim CV un pieteikuma vēstuli uz [email protected], norādot "Starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperts" līdz 2023. gada 24. novembrim.
Sazināsimies personīgi ar izvēlētajiem kandidātiem, kurus aicināsim prezentēt savu redzējumu par LDDK lomu ES normatīvo aktu pilnveidē.