Jaunumi

Sagatavoti metodiskie materiāli par profesionālo izglītību 12 nozarēs

3. Marts, 2016

LDDK Nozaru ekspertu padomju (NEP) koordinatori ir sagatavojuši metodiskos materiālus par profesionālo izglītību 12 dažādās nozarēs, lai atbalstītu profesionālās izglītības prestiža un praktisko mācību kvalitātes celšanu.

Materiāli ietver informāciju par darba tirgus pieprasījumu, darba izglītības un prakses iespējām dažādās profesijās, nozaru attīstības tendencēm, kā arī ar profesijām saistītu informāciju. Tos var izmantot karjeras konsultanti savā darbā, izglītojot jauniešus par karjeras attīstības iespējām, gan arī izglītības iestādes un ikviens cits, kas vēlas popularizēt profesionālās izglītības iespējas jauniešu vidū.

Metodiskie materiāli tiks izmantoti Nozaru ekspertu padomju darbā, IZM un LDDK kopīgā profesionālās izglītības popularizēšanas kampaņā, kā arī karjeras atbalsta pasākumos, tostarp semināros karjeras konsultantiem un jauniešiem.

Metodiskie materiāli par nozarēm ir izstrādāti Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522)

Informācija par metodiskajiem materiāliem:

Būvniecības nozare

Būvniecības nozarē tika izstrādāts informatīvs materiāls par nozares profesijām, izglītības iespējām, kā arī tika apkopoti ekspertu viedokļi par nozares attīstību.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare

Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem: karjeras iespējas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas komunikāciju nozarē. Prezentācija par nozari, nozares profesijām un kvalifikācijām, nepieciešamām iemaņām, ieteikumiem topošiem speciālistiem un izglītības iestādēm, kur izglītību iegūt.

Informatīvs buklets par izglītības iespējām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē apkopo informāciju par iespējām apgūt profesijas nozarē.

Informatīvā bukleta mērķis ir:

  • veicināt jauniešu interesi;
  • informēt par karjeras attīstības iespējām;
  • sagatavot materiālu, kas būtu efektīvi izmantojams karjeras konsultantiem.

Enerģētikas nozare

Informatīvs materiāls karjeras konsultantiem enerģētikas jomā apkopo informāciju par enerģētikas nozares profesionālās kvalifikācijām, kā arī mācību iespējām iegūt šīs kvalifikācijas. Šo materiālu plānots popularizēt, tiekoties ar karjeras konsultantiem.

Kokrūpniecības nozare

Mājaslapā www.koksirdarbs.mozello.lv ir apkopota informācija par trīs kokrūpniecības nozarē pieprasītākajām profesijām – darba pamatuzdevumiem, atalgojumu, izglītības, prakses un karjeras iespējām šajās profesijās. Mājas lapas mērķis ir lai, izceļot kokrūpniecības (meža) nozares nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, piesaistīt izglītojamos tām vidējas un augstas kvalifikācijas nozares profesijām, kuras nozares darba tirgū ir vispieprasītākās.

www.koksirdarbs.mozello.lv plānots popularizēt izmantojot esošos darba devēju pārstāvniecības resursus – uzņēmumu un organizāciju mājaslapas (piemēram, www.lddk.lvwww.latvianwood.lv), sociālo tīklu profilus (piemēram, draugiem.lv, Facebook, Twitter, Instagram), kā arī izplatot informāciju izglītības iestāžu karjeras konsultantiem, kas to tālāk varētu nodot pamatskolu audzēkņiem un citiem interesentiem.

Ķīmijas nozare

Informatīvs materiāls par ķīmijas nozari karjeras konsultantiem par izglītības un darba iespējām un potenciālu, lai veicinātu kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamību un jauniešu iesaisti tautsaimniecībai būtisku profesiju apguvē, kā arī informatīvajā bukletā ir iekļauta informācija par iedzīvotāju viedokli par Latvijas ķīmiķu devumu sabiedrībai.

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozare

Atbalsta materiāls karjeras konsultantiem darbā ar jauniešiem apkopo informāciju par nozares potenciālu, apgūstamās kvalifikācijas, studiju iespējām, darba iespējām.

Lauksaimniecības nozare

Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem: karjeras iespējas lauksaimniecības nozarē. Prezentācija par lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozarēm, kā arī lauksaimniecības pamatprofesijām. Prezentācija arī papildināta ar atjaunotu moderno tehnoloģiju prakses vietu karti, kas tiek izplatīta izglītības iestādēm, kas realizē lauksaimniecības mācību programmas.

Tekstilnozare

Informatīvais materiāls par izglītības un darba iespējām tekstilnozarē iekļauj informāciju par nozares potenciālu un uzņēmumiem, nozares profesiju kvalifikācijām un kur tās var apgūt.

Informatīvā materiāla mērķis ir popularizēt tekstilnozari starp profesionālo skolu audzēkņiem.

Poligrāfijas nozare

Palīgmateriāla karjeras izglītības speciālistiem poligrāfijas nozarē mērķis ir iepazīstināt ar nozari, tās attīstības perspektīvām, potenciālām darba vietām un profesijām uzņēmumos, kā arī ar darbam konkrētajās profesijās nepieciešamajām īpašībām. Palīgmateriāls ir prezentācijas veidā, ko var izmantot dažādos karjeras izglītības un nozares popularizēšanas pasākumos.

Grāmatas no sērijas „Poligrāfijas bibliotēka” – „Poligrāfijas tehnoloģijas. Iespiešana” adaptēta lietošanai darba vidē balstītās mācībās. Izdevums paredzēts izmantošanai nozares mācību iestādēs un kā palīgmateriāls uzņēmumos strādājošiem prakšu vadītājiem. Materiāla sagatavošanā izmantoti Latvijas ZA Terminoloģijas komisijas Poligrāfijas apakškomisijas sanāksmju materiāli, apkopota un tulkota informācija no nozares profesionālās literatūras angļu, vācu un krievu valodā. Materiāls sagatavots tā, lai to varētu izmantot gan kopā ar topošo mācību materiālu, gan neatkarīgi no tā.

Transporta un loģistikas nozare

Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem: karjeras iespējas transporta un loģistikas nozarē. Prezentācija par nozares vēsturisko attīstību un situāciju Latvijā, loģistikas darbinieka pienākumiem, pieprasītākajām nozares profesijām, atalgojumu, izglītības iespējām. Prezentācija papildināta ar video par loģistikas speciālista darbu uzņēmumā.

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare

Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem sniedz informāciju par nozares profesijām, izglītības un prakses iespējam, kā arī karjeras iespējām.

Tūrisma un skaistumkopšanas nozare

Atbalsta materiāls karjeras konsultantiem sniedz informāciju par nozares potenciālu, nozares profesijām, kā arī par izglītības un prakses iespējām nozares profesiju apguvei.

Precizēts 16.01.2017., papildinot ar precizētiem materiāliem IKT, lauksaimniecības un transporta un loģistikas nozarēs.