Jaunumi

Pieredzes apmaiņas ekskursija VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA

12. Decembris, 2023

2023. gada 8. decembrī norisinājās jau 42. pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu VAS "Starptautiskā Lidosta "Rīga"", kas pieredzes apmaiņas vizīšu ciklā bija noslēdzošā.

Pateicamies par iespēju iepazīties ar Baltijas valstīs lielākās starptautiskās lidostas "Rīga" darbību - transporta, drošības un drošuma pakalpojumu organizēšanu, apmeklēt RIX mācību centru, gūt ieskatu vairākās aviācijas nozares jomās kā aviācijas drošība, virszemes apkalpošana, lidlauka apkalpošana, krīzes situāciju vadība.

Latvijas Darba devēju konfederācija pateicas par augstu profesionalitāti un veltīto laiku pasākuma norisē uzņēmuma Darba aizsardzības vadītājai Gunai Voiceščukai, Komunikācijas projektu vadītājai Ilzei Salnai un Darba aizsardzības speciālistei Kristīnei Kaļmukai.

Vēlam veiksmi turpmākajos profesionālajos izaicinājumos!

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.