Jaunumi

Pieredzes apmaiņas ekskursija RP SIA RĪGAS SATIKSME

6. Decembris, 2023

2023. gada 1. decembrī norisinājās pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu RP SIA "Rīgas satiksme", vizītes laikā tika apmeklēts Vadības centrs, Kleistu ielā 28, Rīgā un Trolejbusu remontdarbīca 2. Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā.

Pateicamies par iespēju iepazīties ar sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, gūt ieskatu Vadības centra ikdienas darbā, iepazīties ar profesionālajiem tehniskajiem risinājumiem remontdarbnīcās, kā arī iepazīties ar darba drošības un labas ražošanas prakses prasībām atbilstošu darba vidi.

Latvijas Darba devēju konfederācija pateicas par atvērtību, augstu profesionalitāti un veltīto laiku pasākuma norisē uzņēmuma Darba aizsardzības un arodveselības nodaļas vadītājai Inārai Kačkānei, Personāla pārvaldības daļas vadītāja vietniecei darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnesei Makejevai, Vadības centra Maršrutu tīkla un pārvadājumu daļas vadītājam Reinim Auziņam un Trolejbusu remontdarbnīcu vadītājam Jurijam Deļņikovam.

Vēlam veiksmi turpmākajos profesionālajos izaicinājumos!

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.