Jaunumi

Pieredzes apmaiņas ekskursija A/S OLAINFARM

29. Novembris, 2023

2023. gada 23. novembrī norisinājās pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu OLAINFARM A/S, Olainē.

Pateicamies par iespēju iepazīties ar vienu no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Ekskursijas dalībnieki, uzņēmumu pārstāvji guva ieskatu ražošanas darba specifikā, iepazinās ar profesionālajiem risinājumiem avāriju risku politikā,  kā arī ar darba drošības un labas ražošanas prakses prasībām atbilstošu, drošu un mūsdienīgu darba vidi.

Latvijas Darba devēju konfederācija pateicas par vizītes norisi Olainfarm valdes biroja vadītājai Zandai Mjaņai, Darba un vides aizsardzības daļas vadītājam Ivaram Soikam un ārkārtas situāciju pārvaldniekam Guntim Balodim par viesmīlību, profesionalitāti un sadarbību.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.