Jaunumi

MMM NEP prioritātes – starptautisko metināšanas kvalifikāciju ienākšana Latvijas izglītības sistēmā un nozarē balstīta eksaminācija  

24. Novembris, 2023

Lai metālapstrādes uzņēmumi savu saražoto produkciju varētu eksportēt starptautiskajos tirgos, tiem ir jāizpilda noteiktas prasības, uzņēmumos ir jābūt speciālistam ar starptautisko metināšanas kvalifikāciju (Starptautiskais metināšanas inženieris (IWE), Starptautiskais Metināšanas tehnologs (IWT) u.c.). 2023. gada 22. novembra sēdē Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padome (MMM NEP) pieņēma lēmumu par starptautisko metināšanas kvalifikāciju aktualizēšanu nozares kvalifikāciju struktūrā. Pirmais solis profesionālās tālākizglītības pieprasījumam augstākajos kvalifikāciju līmeņos ir sperts. Ar nepacietību tiek gaidīts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standarts un tālākizglītības programmu ienākšana augstskolās, lai Latvijai šos speciālistus vairs nebūtu jāiegūst ar Vācijas palīdzību.  

Ekrānšāviņš 22.11.2023. MMM NEP sēde

Mašīnzinības, par kurām rūpējas Autotransporta un Spēkratu apakšpadomes, pārstāv vienu no lielākajiem sektoriem profesionālajā izglītībā. No vienas puses autotransporta nozare izjūt lielu interesi par automehāniķa profesiju gan no skolām, gan jauniešiem, no otras puses uzņēmumiem akūti trūkst speciālisti, kuru prasmes atbilstu nozares vajadzībām. Risinājumu šai problēmai nozare saskata ciešākā, integrētā iesaistē profesionālajā izglītībā. Iepazīt reālo situāciju skolās,  programmu piedāvājuma attīstības stratēģija, materiālais nodrošinājums, kvalifikāciju saturs, atbalsts mācībspēkiem, profesionālās meistarības konkursi, iesaistīšanās eksaminācijas procesā, ir ekspertu redzes lokā. 

Kā vienu no prioritātēm Autotransporta un Spēkratu NEP jau 2019. gada 8. marta sēdē noteica virzību uz nozares eksaminācijas centra izveidi. Līdzīgi kā Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīs, kā arī kaimiņvalstī Igaunijā, kur kvalifikācijas piešķiršana ir nozares rokās, NEP saskata ieguvumus ciešāk  iesaistoties šajā procesā. Ir jāņem vērā arī tas, ka tik lielam skaitam pretendentu uz kvalifikācijas piešķiršanu, kāds tas ir mašīnzinībās, līdzšinējie risinājumi eksaminācijā nespēj nodrošināt vienotu pieeju un savstarpēji salīdzināmu rezultātu starp skolām (ieskatu eksaminācijas datos sniedz VISC mājas lapā publicētā informācija, sk. kopsavilkumu par daļu no nozarēm). 

Oktobra beigās darbu uzsāka IZM izveidotā darba grupa Nozares eksaminācijas centru koncepta un normatīvā regulējuma izstrādei, kurā iesaistās arī  MMM NEP eksperti.