Jaunumi

LDDK: valdības deklarācijā trūkst skaidra redzējuma un ambiciozu mērķu ekonomikā

14. Septembris, 2023

Vakar, 2023. gada 13. septembrī, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) tikās ar ministru prezidenta amata kandidāti Eviku Siliņu un citiem potenciālajiem jaunās valdības ministriem, lai sniegtu savus priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem valdības deklarācijas projektā. Pagaidām darba devēji valdības deklarāciju vērtē kritiski – dokuments neliecina par tā veidotāju izpratni par ekonomisko situāciju valstī un nepiedāvā datos balstītas prognozes par to, ka kaut kas turpmākajos 3 gados valstī varētu uzlaboties.

LDDK prezidents Andris Bite:

“Pēc šīs dienas sarunām būs vitāli svarīgi, kā tiks veidots valdības rīcības plāns. Mēs paudām viedokli, ka valdības deklarācijā trūkst skaidra redzējuma un ambiciozu mērķu ekonomikā, un par virzieniem, kādos tā tiks attīstīta. Akcentējām, ka nepieciešams iekļaut izmērāmus sasniedzamos rezultātus saistībā ar investīciju piesaisti, eksportu, produktivitāti. Kā līdzekļi mērķi sasniegšanai būtu jāparedz izmaiņas nodokļu politikā, birokrātijas mazināšana, tautsaimniecības kreditēšanas uzlabošana un pasākumi cilvēkresursu pieejamības veicināšanā.”

LDDK uzskatā valdības deklarācijas ievads jeb vīzijas daļa būtu jāveido kā ambiciozs un drosmīgs vēstījums Latvijas sabiedrībai, ņemot vērā to, kādā vietā esam šobrīd, un ieskicējot prognozes par to, kur varam būt, ja rīkosimies mērķtiecīgi un izlēmīgi.

LDDK sniegtie priekšlikumi tapuši sadarbībā ar LDDK biedriem, lielajiem darba devējiem, un ekspertiem, un iedalīti trīs grupās, kas atspoguļo darba devēju izpratni par Latvijas attīstības prioritārajiem virzieniem: rūpes par cilvēkiem, rūpes par uzņēmējdarbības vidi un rūpes par efektīvu valsts pārvaldi. Katrai prioritātei ir izvirzīti mērķi, kuriem katram ir pakārtoti uzdevumi ar skaidriem sasniedzamajiem rezultātiem un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (līdz konkrētu normatīvo aktu pantu detalizācijai), par ko iepriekš sniegti neskaitāmi ekspertu atzinumi un priekšlikumi darba grupās un Tiesību aktu portālā.

LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs:

“Latvija nevar atļauties viduvēju un pieticīgu rīcības plānu vai akli sekot citu valstu piemēram. Ja gribam inovāciju kultūras attīstību valstī, tad šai valdības deklarācijai ir jābūt kā inovācijai.LDDK piedāvā izmantot ilgtspēju kā pieeju, kādā organizējam valsts pārvaldes darbu un sadarbojamies, lai minējumi un cerības tiktu pārvērsti datos balstītās prognozēs un lai vārdi ātrāk pārvērstos darbos ar rezultātiem.”

LDDK-prioritates-valdibas-deklaracijai

Rūpēs par cilvēku LDDK prioritātes ir: vienlīdzīgi pieejama, kvalitatīva un efektīva veselības aprūpe un izglītības sistēma; nodokļu atvieglojumi darba devēju ieguldījumiem darbinieku prasmju attīstībā; limitu palielināšana nodokļu atvieglojumiem darbinieku labumu izdevumu segšanai.

Rūpēs par uzņēmējdarbības vidi LDDK prioritātes ir: konkurētspējīgi darbaspēka nodokļi un ar tiem saistītās izmaksas; valsts nodokļu politikai atbilstoši ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi, kas motivē nodokļu nomaksu; Darba likuma grozījumi konkurētspējas veicināšanai Baltijas reģionā; darbaspēka pieejamību veicinoši pasākumi; konkurētspējīgas enerģētikas izmaksas; mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīma izveide un pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbības attīstībā reģionos.

Rūpēs par efektīvu valsts pārvaldi LDDK prioritātes ir: birokrātiskā sloga mazināšana; valsts civildienesta efektivitātes celšana; uz rezultātu vērsts dialogs starp valsti un sociālajiem partneriem; sabiedrības uzticību valdībai veicinoša sadarbība.

LDDK ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā - nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociāli - ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām. LDDK apvieno darba devēju un nozaru asociācijas, kā arī uzņēmumus ar 50 un vairāk darbiniekiem, un LDDK biedri kopā nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī LDDK sadarbojas ar citu valstu darba devēju un uzņēmēju organizācijām un sociālā dialoga ietvaros sekmē Latvijas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un pasaulē.