Jaunumi

LDDK sarunā ar ministru prezidenti uzstāj uz efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša sociālā dialoga atjaunošanu

3. Novembris, 2023

Šodien, 2023. gada 3. novembrī, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība tikās ar ministru prezidenti Eviku Siliņu, lai vienotos par turpmāko sadarbību un sociālā dialoga stiprināšanu valstī. Tika diskutēts arī par tādiem darba devējiem nozīmīgiem jautājumiem, kā ēnu ekonomikas un birokrātijas mazināšana, nodokļu darba grupas uzdevumi un darba vides dinamika (slimības lapu regulējums un virsstundu apmaksas apmērs).

LDDK prezidents Andris Bite:

No valsts mēs sagaidām, ka tiks ievēroti pašu izdotie normatīvie akti. Sanākt uz tikšanos pēc tam, kad lēmumi jau pieņemti, nav produktīvs sociālā dialoga process, bet tas šobrīd ir noticis ar valsts budžeta izstrādi. Jārod vienošanās, kā mēs turpmāk strādājam. Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir Eiropas labas pārvaldības standartos noteikts formāts. Mēs to stiprināsim, un būtiski, lai premjere to izmanto kā pievienoto vērtību.

LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs:

Jāatsāk darbs pie darbaspēka nodokļu regulējuma un tam jāpielāgo ambiciozs ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns. Premjeres loma darba grupas virsuzdevuma definēšanā - konkurētspējas veicināšana reģionā, lai mēs spētu sacensties ar kaimiņiem un mums nebūtu reģionā pašas dārgākās darba spēka izmaksas. Laikā, kad Evika Siliņa ieņēma Labklājības ministres amatu, bijām sākuši kopīgu darbu pie izmaiņām, un ir būtiski tās beidzot ieviest, lai regulējuma ziņā Latvija neatrastos vienā grozā ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.

LDDK ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā - nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociāli - ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām. LDDK apvieno darba devēju un nozaru asociācijas, kā arī uzņēmumus ar 50 un vairāk darbiniekiem, un LDDK biedri kopā nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī LDDK sadarbojas ar citu valstu darba devēju un uzņēmēju organizācijām un sociālā dialoga ietvaros sekmē Latvijas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un pasaulē.