Jaunumi

LDDK pasniedz atzinības rakstu AS Swedbank par ieguldījumu darba vides uzlabošanā

7. Novembris, 2023

Pagājušonedēļ, 2023. gada 3. novembrī, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pasniedza atzinības rakstu AS Swedbank labās prakses balvu konkursā “Zelta ķivere”, kuru organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un kura tiek godināti uzņēmumi, kas ikdienā ievieš un īsteno ar darba drošību un vidi saistītus inovatīvus risinājumus.

LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs:

Darbaspēka pieejamība Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, ir nozīmīga problēma, ko jārisina steidzami. Un ir skaidrs, ka nepietiek ar grozījumiem normatīvajos aktos vai cerību par demogrāfiskās situācijas uzlabošanos. Esošajiem darba devējiem ir jāspēj piedāvāt saviem esošajiem darbiniekiem tādus darba apstākļus, kas ne tikai veicina drošu un labklājīgu darba vidi, bet arī pārspēj konkurentus vismaz Baltijas mērogā pasākumos, kas tiek ieviesti iekšējās kultūras un darba drošības uzlabošanā. “Zelta ķivere” ir apsveicama iniciatīva, jo tā palīdz izgaismot labo praksi, no kuras mācīties pārējiem, un ir patīkami starp nominantiem redzēt arī LDDK biedrus, kuri ar darbiem pierādījuši domāšanas maiņu - par ilgtspējīgu darba vidi, kas darbiniekus ne tikai notur, bet arī motivē.

Šogad konkursā piedalījās 13 dalībnieki. Latvijas Darba devēju konfederācija, izvērtējot iesūtītos labās prakses pieteikumus, pieņēma lēmumu ar Atzinības rakstu pateikties AS Swedbank par ilgtermiņā veiktiem nozīmīgiem pasākumiem, identificējot, izprotot un novērtējot ar klimatu saistītos uzņēmējdarbības riskus, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi darba vidē un līdz ar to uzlabojot darba vidi, nodrošinot labākus apstākļus darbiniekiem.

2023. gadā Latvijas labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” laikā tika meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas parāda, kā uzņēmumi /iestādes ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem un nodarbināto drošību un veselību darbā. 2023.gadā konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju.