Jaunumi

LDDK informējusi Saeimas deputātus par 29.05. noteiktās svētku dienas ietekmi uz uzņēmumu darbu

12. Jūlijs, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir apzinājusi LDDK biedru viedokli par Latvijas Republikas Saeimas balsojumu šā gada 28.maijā plkst. 24.56 par grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, nosakot šā gada 29.maiju kā svētku dienu kā rezultātā uzņēmumi Latvijā  ir saskārušies ar virkni darba organizācijas problēmām un samaksas jautājumiem. LDDK biedru viedoklis un komentāri apkopotā veidā ir nosūtīti Saeimas deputātiem, aicinot viņus sniegt informāciju par to, kā darba devējiem un uzņēmumiem reģistrēt un/vai iesniegt prasības kompensāciju saņemšanai.

Kopumā savu vērtējumu snieguši 130 darba devēji. Tikai 8% no aptaujātiem LDDK biedriem darbinieki šā gada 29.maijā izmantoja iespēju paņemt brīvdienu. 89% uzņēmumu šis lēmums ir radījis papildu finansiālu slogu un neplānotas izmaksas, tostarp atsevišķiem uzņēmumiem pat vairākos simtos tūkstošos eiro.

Aptaujā piedalījušies uzņēmumi - ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, kas pārstāv visdažādākas nozares: metālapstrāde un mašīnbūve, veselības aprūpe, ēdināšana, tirdzniecība, izglītība u.c. LDDK savā vēstulē uzsver, ka valsts budžeta ienākumi ir tiešā veidā saistīti ar uzņēmumu stabilu un sekmīgu darbību un ka visu kopīgais mērķis ir Latvijas valsts stabila attīstība, kura ir iespējama, tikai pieņemot pārdomātus lēmumus, kuru ietekmes izvērtēšanā iesaistīti sociālā dialoga partneri.

LDDK vēstulē norāda, ka valsts budžeta ienākumi ir tiešā veidā saistīti ar uzņēmumu stabilu un sekmīgu darbību un ka visu kopīgais mērķis ir Latvijas valsts stabila attīstība, kura ir iespējama, tikai pieņemot pārdomātus lēmumus, kuru ietekmes izvērtēšanā iesaistīti sociālā dialoga partneri.

LDDK aicina Latvijas Republikas Saeimas deputātus informēt LDDK, kā darba devējiem un uzņēmumiem reģistrēt un/vai iesniegt prasības kompensēt Saeimas 2023.gada 28.maija lēmuma par grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” rezultātā radītos zaudējumus. Tāpat LDDK aicina turpmāk, pieņemot lēmumus, kas varētu skart Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas attīstību,  ņemt vērā darba devēju un uzņēmēju viedokli, kā arī savlaicīgi izstrādāt mehānismu, ar kuru palīdzību tiktu atlīdzināti šādu lēmumu rezultātā darba devējiem radītās papildus izmaksas.