Jaunumi

LDDK aicina valsts prezidentu nekavēties ar jauna premjera kandidāta nominēšanu

14. Augusts, 2023

Reaģējot uz šodienas, 2023. gada 14. augusta, ministru prezidenta demisijas paziņojumu, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sagaida pēc iespējas ātrāku jaunā ministru kabineta izveidi un ir gatavi kā sociālais partneris piedalīties valdības deklarācijas izstrādē. Ir svarīgi jau tagad izvirzīt skaidrus un izmērāmus sasniedzamos rezultātus, kam sekos konkrētu pasākumu plāns, kas veicinātu Latvijas cilvēkkapitāla attīstību un darbaspēka nodokļu konkurētspēju Baltijas reģionā.

“Ir iesāktas nozīmīgas reformas gan nodokļu politikas, gan cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju jautājumos, un nav pieļaujama šo pārmaiņu īstenošanas atlikšana. No jaunā ministru prezidenta sagaidīsim koordinējošu iesaisti tajos valsts attīstības jautājumos, kas prasa vairāku ministriju un sociālo partneru sadarbību. Līdz šim šādas iesaistes ir trūcis, kas arī izskaidro to, kāpēc vairākas reformas ir ievilkušās," komentē LDDK prezidents Andris Bite.

Latvijas ekonomikai ir nepieciešams uzrāviens, jo ar katru dienu mūsu valsts uzņēmēju konkurētspēja Baltijas reģionā turpina sarukt. Tāpēc LDDK ir svarīgi, ka jaunais valdības vadītājs spēs organizēt un vadīt komandu, kā arī lai tiktu ievērota konsekvence un rezultativitāte sadarbībā ar Ekonomikas ministriju.

Ekonomikas ministrijai jārūpējas par uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un apstākļiem. LDDK grib panākt straujāku virzību un rezultativitāti tieši jautājumos, kas skar cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju (imigrācijas politikas pilnveide, birokrātijas mazināšana, slimības lapu apmaksas regulējums u.c.), uzņēmējdarbības attīstību reģionos u.c. Ir svarīgi jau no nākamā gada ieviest pasākumus, kas veicinātu Latvijas darbaspēka nodokļu konkurētspēju Baltijas reģionā, pretējā gadījumā mēs turpināsim vēl vairāk atpalikt no kaimiņvalstīm, un mūsu uzņēmumu konkurētspēja tikai mazināsies. 

Stratēģiski nozīmīga loma, izvēloties kam uzticēt veidot nākamo valdību, ir arī Valsts prezidentam. LDDK, tiekoties ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, jau š.g. jūnijā bija vienisprātis par savstarpējās sadarbības prioritātēm: sociālā dialoga stiprināšana, ekonomikas transformācija (t.sk. konkurētspejīgi darbaspēka nodokļi, dinamiska darba vide uzņēmumos), valsts tēla nozīme investīciju piesaistē. Tiek sagaidīts, ka šīs prioritātes ietekmēs arī premjera kandidāta izvēli un nevilcināšanos šajā rīcībā.

Demisionējošās valdības noteiktie ekonomikas transformācijas plāni ir virzījušies uz priekšu lēnāk, nekā bija plānots un LDDK gribētos. LDDK eksperti un biedri šogad snieguši ieguldījumu 7 dažādās Ekonomikas ministrijas izveidotās darba grupās, kas strādā pie tādiem jautājumiem kā cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, darbaspēka nodokļu konkurētspēja, uzņēmējdarbības attīstība reģionos u.c. Sagaidām, ka arī turpmāk sociālie partneri tiks iesaistīti prioritāšu definēšanā un regulārā sasniedzamo rezultātu izvērtēšanā.