Jaunumi

Latvijas darba devēji zaļai un digitālai pārveidei

2. Novembris, 2023

2023. gada 31. oktobrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pulcēja savus biedrus, lielo uzņēmumu pārstāvjus, lai Eiropas Komisijas (EK) finansētā projekta ietvaros diskutētu par zaļo un digitālo pārveidi.

Tika apspriesti problēmjautājumi un potenciālie risinājumi saistībā ar zaļo un digitālo pārveidi nozarēs ar mērķi kopīgi veidot darba devēju pieprasījumu digitālās un zaļās pārveides jautājumos. Izlēmām, ka būtu nepieciešams īstenot sekojošas darbības un aktivitātes:

  • ekspertu darbs ar tiesību aktiem;
  • nozaru pētnieciskā kartēšana un rīcībpolitikas rekomendācijas;
  • labās prakses pieredzes apmaiņa, starptautiska konference un vebināri.

Zaļās un digitālās pārveides jautājumi tiek risināti ar LDDK piesaistītā ārējā finansējuma - EK Granta projekta atbalstu, projekta Nr. 101102266 (LDDK_GDT) Latvijas darba devēji zaļajai un digitālajai pārejai (Latvian employers for green and digital transition) ietvaros.

Paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.