Jaunumi

Darba devēji vienojas par prioritātēm

27. Marts, 2013

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedru sapulcē, kurā piedalījās 63 nozaru asociācijas un 109 nozaru līderi – Latvijas uzņēmumu pārstāvji, apstiprināja 2012.gada darba rezultātus un darbības virzienus 2013.gadam, kā arī 2012.gada pārskatu un budžetu 2013.gadam.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „LDDK 2012.gadā ir izskatījusi un analizējusi ap 700 normatīvo aktu, sniegusi 275 atzinumus un viedokļus, no kuriem pilnībā vai daļēji ņemti vērā vairāk kā 200 priekšlikumi, bet 58 tautsaimniecības jautājumi joprojām atrodas saskaņošanas procesā. Varam lepoties ar 25 jaunu biedru pievienošanos organizētajai biznesa saimei. Tāpat ir pieaugusi LDDK pārstāvniecība, jo LDDK biedru nodarbināto skaits no kopējā nodarbināto skaita Latvijā ir palielinājies līdz 41%. Esam pateicīgi darba devējiem, kas, iesaistoties LDDK, velta savu brīvo laiku kopīgu tautsaimniecības interešu pārstāvniecībai, lai virzītu valsts ekonomikas uzplaukumu.”

LDDK 2013.gada darbības virzienu prioritātes būs valsts konkurētspējas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana, ēnu ekonomikas fokuss – nelegālās nodarbinātības un kontrabandas apkarošana, prognozējama nodokļu politika, atbilstoša eiro ieviešana, vienošanās par izglītības reformu, migrācijas politikas izstrāde, nevienlīdzības un sociālās atstumtības apkarošana (nabadzības mazināšana) un Latvijas ekonomisko interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībā.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: „LDDK šogad atzīmēs savas pastāvēšanas 20. gadu, kā arī sociālā dialoga – interešu līdzsvarošanas mehānisma izveides gadu. Divdesmit gadu laikā ir ieguldīts liels darba sociālā dialoga attīstībai uzņēmumu un darbinieku, nozaru un to arodbiedrību, reģionu un nacionālajā līmenī, nostiprinot to gan institucionāli, gan strādājot pie reputācijas. Sociālais dialogs nebūtu iespējams bez labi organizēta darba devēju un darba ņēmēju pārstāvniecības. Trīspusējais dialogs bija būtisks ne tikai krīzes pārvarēšanas brīdī, kad pusēm vienojoties tika saglabāts sociālais miers, bet arī valsts turpmākai attīstībai un ekonomikas izrāviena patiesai sasniegšanai. Mēs ceram, ka sadarbība šai jomā turpināsies, ņemot vērā, ka kopā ar arodbiedrībām un valdību esam ļoti daudz paveikuši.”

LDDK, divdesmitgades svinību ietvaros, plāno skaidrot sociālā dialoga nozīmi Latvijas izaugsmes un labklājības nodrošināšanai, atzīmēt sociālā dialoga partneru panāktās pārmaiņas Latvijas biznesa vidē un tautsaimniecībā, kā arī aktualizēt sociālā dialoga nozīmi reģionos un nozaru attīstībā.

Sīkāk par LDDK sasniegumiem 2012.gadā un darbības virzieniem 2013.gadā skatīt šeit: