Jaunumi

Aicina uzņēmējus aktīvi izmantot LU pētnieku radītās zināšanas

20. Jūlijs, 2023

Lai veicinātu un paplašinātu visa veida sadarbību starp Latvijas Universitāti (LU) un ārējiem partneriem, tostarp, uzņēmumiem, un lai dotu iespēju visai sabiedrībai izmantot LU pētnieku radītās zināšanas, LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs veido LU mājaslapā sadaļu “Sadarbība ar ārējiem partneriem”.

Mērķis ir piedāvāt uzņēmējiem sadarbības iespējas ar LU pētniekiem, lai viņi spētu vēl veiksmīgāk veidot jaunus vai uzlabot esošos produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas. Sadaļa ir pieejama - ŠEIT

Nodalījumā “Latvijas Universitātes pētniecības kompetences” partneriem ir pieejama LU pētniecības kompetenču datubāzes pirmā versija. Datubāzi nepārtraukti papildinās ar informāciju visās zināšanu jomās. Identificējot sev lietderīgu LU pētnieku piedāvājumu, uzņēmēji var uzreiz sazināties ar konkrēto ekspertu un veidot izdevīgāko sadarbības formātu (konsultācijas, kopīgs pētījums, līgumpētījums un tml.).

Nodalījumā “Sadarbības pieteikumi” uzņēmēji var aprakstīt un izteikt savu vajadzību un/vai sadarbības piedāvājumu par kādas problēmas risinājumiem, nenorādot konkrētu zinātnes nozari vai konkrētu sadarbības partneri no LU. Šādā gadījumā LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centra eksperti tālāk vērsīsies pie LU pētniekiem, kuriem potenciāli varētu būt kompetence pieteiktajā jautājumā.

Pašlaik sadaļā norit darbs arī ar citu nodalījumu izveidi - pirmie no tiem drīzumā būs ar apkopotu informāciju par LU jau sniegtajiem pakalpojumiem un par LU intelektuālā īpašuma objektu (patentu, zinātības, u.c.) licenču izsolēm.

LU aicina uzņēmējus aktīvi izmantot LU kapacitāti - LU pētnieku saimes kompetence ir augsta un ļoti daudzpusīga!

Uzziņai: Latvijas Universitāte ir LDDK biedrs kopš 2011.gada.