Ekonomista blogs

Augšdaugavas novada ekonomiskie rādītāji

18. Maijs, 2021

Augšdaugavas novads - pierobežas novads, kurā ir ļoti augsta depopulācija (kopš 2000.gada -39,1%), kas ir 2.lielākā starp citiem Latvijas novadiem (zemāk -40,7% ir tikai Krāslavas novadā). Saimniecisko aktivitāti Augšdaugavas novadā nodrošina galvenokārt dažādi rūpniecības, transporta, tirdzniecības, lauksaimniecības un būvniecības uzņēmumi. Novadā nav izveidojies neviens lielais uzņēmums (ar vismaz 250 darbiniekiem).

Augsdaugavas-novads