Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana

Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekta mērķis Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām. Projekta aktivitātes pārskatīt […]

Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta mērķis

Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām.

Projekta aktivitātes

 • pārskatīt profesionālās izglītības saturu;
 • piemērot profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām;
 • izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru;
 • pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju pamatprasības;
 • izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu;
 • veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju.

Projekta rezultāti

 • izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes;
 • izpētītas 12 nozares un izstrādāta kvalifikāciju struktūra;
 • izstrādāti/pilnveidoti 80 profesiju standarti;
 • izstrādātas/pilnveidotas 22 profesionālās izglītības pamatprogrammas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas;
 • izstrādāts kvalifikācijas eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām;
 • 80 personām tiks nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences ;
 • izveidota e-vide, vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti.

Par Nozaru ekspertu padomēm

Īstenošanas termiņš
No 01.12.2010. līdz 31.11.2015
Finansējums
3 405 530 EUR
Vadošais partneris
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Oficiāla projekta mājaslapa: