Jaunumi

Izstrādāti 162 profesiju standarti

10. Jūlijs, 2019

ESF projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” izstrādāti visi projektā paredzētie 162 profesiju standarti.

Aprīlī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA) apstiprināja atlikušos 4 Projekta izstrādātos profesiju standartus. Projekta 2. darbība, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, uzskatāma par pabeigtu. Kopā tika izstrādāti 162 profesiju standarti tūrisma, poligrāfijas, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, komunikāciju tehnoloģijas, būvniecības, uzņēmējdarbības, veselības, mākslas, metālapstrādes un enerģētikas nozarēs.

Valsts izglītības satura centra projekta vadītāja I. Zeide informē, ka laika posmā no marta līdz jūnijam 3. darbības ietvaros, kas paredz profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, noslēgti 6 jauni pakalpojuma līgumi 20 profesionālajām kvalifikācijām. Tāpat kā iepriekš Projekts veiksmīgi turpina sadarbību ar sadarbības partneriem; Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomi, nodrošinot nozares ekspertu piesaisti modulāro izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un digitālo mācību līdzekļu saturisko ekspertīžu veikšanai.

Savukārt Projekts modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādes un ieviešanas ietvaros pabeidzis modulārās profesionālās izglītības programmas 59 profesionālajām kvalifikācijām, izstrādē programmas 56 profesionālajām kvalifikācijām. Izstrādātās modulārās izglītības programmas izmantojamas gan profesionālās, gan pieaugušo tālākizglītības vajadzībām.

Izstrāde veikta ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Nr.8.5.2.0/16/I/001) ietvaros.

Avots: LETA