Jaunumi

LDDK izstrādājusi profesiju standartus 8 nozarēs, tuvinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām

12. Decembris, 2018

Lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada decembrim ir izstrādājusi 70 profesijas standartus 8 nozarēs ar mērķi tuvināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Profesiju standarti izstrādāti šādās nozarēs: tūrisms un skaistumkopšana; enerģētika; būvniecība; metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības; druka un mediji; dizains un māksla; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedība un administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības).

Profesijas standartu izstrādē sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomēm iesaistījās apmēram 350 vadošie nozaru eksperti no lielākajām darba devēju organizācijām un uzņēmumiem, kas dalījās ar savām profesionālajām zināšanām, strukturēja prasmes un kompetences, kādas ir nepieciešamas nākamajiem darbiniekiem, lai viņi varētu sekmīgi iekļauties darba tirgū un dot kvalitatīvu pienesumu tautsaimniecības attīstībai nākotnē.

Izstrāde veikta ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” profesiju standartu/profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādes  (Nr.8.5.2.0/16/I/001) ietvaros.

LDDK projekta ietvaros nodrošina darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju ekspertu iesaisti profesionālās izglītības satura attīstībā, koordinējot un apvienojot to konsolidētās prasības par darba spēkam nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, būtiski veicinot un pilnveidojot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un izmaiņām, lai izglītības iestādes savlaicīgi sagatavotos un pielāgotos sagaidāmajām strukturālajām izmaiņām tautsaimniecībā.

Papildu informācija:

Profesiju standartu izstrādes rezultāti: profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības kopā 2017. aprīlis – 2018. decembris

Prezentācija1

Avots: LDDK dati