Jaunumi

Kopš 2011.gada profesionālā kompetence novērtēta vairāk kā 2300 personām

16. Oktobris, 2015

Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros kopš 2011.gada ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtā profesionālā kompetence novērtēta vairāk kā 2300 personām. Profesionālās kompetences novērtēšana veikta 130 dažādās profesionālajās kvalifikācijās un tā nodrošināta 42 profesionālās izglītības iestādēs.

Jebkuram pretendentam tiek dotas tiesības saņemt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, apliecinot savas profesionālās kompetences, kuras iegūtas dzīves un darba pieredzē. Pretendenta profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana kļūst arvien pieprasītāka, jo ir ieinteresēts gan darba ņēmējs, gan darba devējs. Profesionālo kompetenču formālā atzīšana pretendentiem sniedz karjeras izaugsmes un tālākizglītības iespējas. Darba devējiem, savukārt, darbinieku profesionālās kompetences atzīšana ļauj izpildīt dažādas nozarēm specifiskas prasības darbinieku izglītībai, ja tādas ir, gūt pārliecību par darbinieku profesionālo kompetenci, kā arī nodrošināt augstvērtīgus, atbilstoši nozares specifikai kvalificētus darbiniekus.

Pirmajam pretendentam profesionālā kompetence novērtēta 2011.gada jūnijā Daugavpils Tirdzniecības skolā, piešķirot pavāra kvalifikāciju. Iegūto kvalifikāciju piemēri: Elektriķis, Sanitārtehnisko iekārtu montētājs, Aprūpētājs, Lokomotīvju saimniecības tehniķis, Rokas lokmetinātājs, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Pavārs.

Nozaru ekspertu padomes ir iesaistītas profesionālo kompetenču novērtēšanas sistēmā, informējot darba devējus par šo iespēju, kā arī piedaloties kompetenču novērtēšanā (kvalifikācijas eksāmenā).