Jaunumi

Starptautiska konference “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”

25. Aprīlis, 2017

Latvijas Darba devēju konfederācija š.g. 15. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā organizē starptautisku konferenci “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”, lai runātu par profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā. Konference tiks finansēta LDDK īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” ietvaros.

Reģistrēties konferencei