Jaunumi

Starptautiska konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju

10. Decembris, 2018

Video intervijas:

Maksims Ceruti

Raita Karnīte

Stefānija Rossi

Kristians Velcs

6. decembrī Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) starptautiskā konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā. Konferencē piedalījās Eiropā atzītākie eksperti sociālā dialoga jomā.

Konferenci ar uzrunām atklāja LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa un Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.

Pirmā konferences tēma bija par darba attiecībām un sociālo dialogu dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Par darba devēju un darba ņēmēju vienošanās procesu un tā attīstības tendencēm Eiropā informēja Christian Welz, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) pētnieks. Par sociālā dialoga Eiropā pamatprincipiem un to piemērošanu ES dalībvalstīs stāstīja Maxime Cerutti, Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope” Sociālo lietu departamenta direktors. Savukārt Peter Scherrer, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra vietnieks sniedza prezentāciju “Koplīgumu pārrunu un algu politiku koordinēšanas prioritātes Eiropā”.

Konference turpinājās ar starptautisko ekspertu diskusiju par sociālo partneru lomu un tiesībām un autonomijas praktiskajiem aspektiem.

Konferences turpmākajā daļā  tika pārrunāts sociālais dialogs dažādās valstīs un gan darba devēju, gan darba ņēmēju viedoklis par sociālā dialoga norisēm. Darba ņēmēju skatījumu par nozaru koplīgumu pārrunu praksi sniedza Ismo Kokko, Somijas Arodbiedrību Centrālās organizācijas (SAK) koplīgumu pārrunu padomnieks. Par nozaru koplīgumu pārrunu sistēmu Vācijā informēja Zanda Martens, Pakalpojumu nozares darbinieku apvienotās arodbiedrības ver.di pārstāve no Ziemeļreinas-Vestfālenes federālā reģiona. Savukārt par nozaru koplīgumu pārrunu tiesisko regulējumu un praksi Norvēģijā pastāstīja Line Eldring, Norvēģijas arodbiedrību apvienotās federācijas (Fellesforbundet) politikas padomniece.

Nobeigumā  eksperti diskutēja par darba tirgus attīstību un  “Darbu nākotnē: sociālo partneru un likumdevēja loma”. Latvijas sociālie partneri prezentēja  rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem.

Fotogrāfijas

Konference notika  ESF projekta “ESF projekta  ”Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr. 3.4.2.2/16/I/001  ietvaros.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.