Jaunumi

Paziņojums par Būvniecības nozares ģenerālvienošanās praktisko semināru aizstāšanu ar tiešsaistes semināru

18. Marts, 2020

Paziņojam, ka sakarā ar visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, plānotie klātienes semināri (19.03. Daugavpils, 26.03. Valmiera, 02.04. Jelgava, 09.04. Liepāja) par Būvniecības nozares ģenerālvienošanās praktisku piemērošanu tiek atcelti un tiks aizstāti ar vienu tiešsaistes semināru.

Tiešsaistes semināra norises laiks un platforma vēl tiek precizēta. Par tā norisi (datumu, laiku, platformu) informēsim ar atsevišķu paziņojumu.

Ar informāciju par Būvniecības nozares ģenerālvienošanos varat iepazīties:

Pateicamies visiem par izrādīto interesi piedalīties semināros un aicinām gaidīt turpmākos paziņojumus par tiešsaistes semināru.

Pasākums tiek īstenots  ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.