Jaunumi

NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē diskutē par pieņemtajiem ēnu ekonomikas mazināšanas instrumentiem

25. Augusts, 2022

Trešdien, 24. augustā, Finanšu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kur, piedaloties Finanšu ministrijas vadībai, ar valdības trīspusējā sociālā dialoga partneriem, to vidū Latvijas Darba devēju konfederācijai, tika izskatīts jautājums par normatīvajos aktos pieņemtajiem ēnu ekonomikas mazināšanas instrumentiem un to piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) praksē.

Uzklausot VID ziņojumu par normatīvo aktu piemērošanas praksi, kā arī sociālo partneru sniegtos komentārus, tiks turpināts darbs pie tiesiskā regulējuma izvērtējuma un pilnveides, padziļināti izskatot atsevišķus tematiskos blokus.

Tāpat tika turpināta diskusija par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna nākamajam periodam izstrādes procesa un ieviešanas laika grafiku. Tika secināts, ka straujākai  ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšanai ir nepieciešama daudz aktīvāka nozaru ministriju iesaiste un sadarbība ar nozarēm, kurās ir lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars.

Sanāksmē vienojās, ka nākamās divas NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdes tiks organizētas šā gada septembrī. Tajās tiks diskutēts par VSAOI struktūru, kopējā darbaspēka nodokļa sloga mazināšanas iespējām, kā arī nākamā gada valsts budžeta fiskālā ietvara rādītājiem.

Sēdē piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Veselības aprūpes un darba devēju asociācijas (VADDA) LIZDA, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības  u.c. organizāciju pārstāvji.

NTSP ietvaros Finanšu ministrija piedalās trīspusējā sociālā dialogā starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādējādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. Nodokļu politikas jautājumi ar sociālajiem partneriem tiek diskutēti NTSP Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksmēs.

Avots: Finanšu ministrija