Jaunumi

Noslēdzies LDDK projekts “Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

6. Oktobris, 2017

Noslēdzies LDDK projekts “Kvalitatīvas prakses darba tirgum”, kas tika īstenots no 2014.gada septembra līdz 2017.gada augustam, pateicoties ES Erasmus+ programmas atbalstam.

Projekts tika veidots, lai uzlabotu kvalificēta darbaspēka pieejamību, stiprinātu sociālo partneru, īpaši darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā un veicinātu kvalitatīvu prakšu pieejamību profesionālajā izglītībā.

Projektu īstenoja 12 partneru konsorcijs no 4 valstīm.

Starp galvenajiem projekta rezultātiem minami šie:

  • Īstenoti divi pētījumi par prakšu sistēmu Latvijā un viens pētījums par profesionālo izglītību Lietuvā.
  • Izstrādātas mācību programmas par Austrijas un Vācijas duālās profesionālās izglītības sistēmām, kuras apguva Latvijas pārstāvju grupa.
  • Uz starptautiskās pieredzes bāzes izstrādāti metodiskie materiāli kvalitatīvu prakšu nodrošināšanai Latvijā.
  • Pilnveidots prakšu organizēšanas e-rīks – portāls prakse.lv, piedāvājot noderīgus instrumentus darba devējiem, jauniešiem un profesionālās izglītības iestādēm, tostarp prakšu sistēmas izveides iespēju izglītības iestādēm, kas ir izveidota jau 22 izglītības iestādēm, praktikantu un darba devēju novērtēšanas iespēju, prakšu devēju TOPu, u.c.
  • Īstenoti 2 nozaru pilotprojekti, pilnveidojot izglītības programmu un organizējot kvalitatīvas prakses ciešā sadarbībā starp koledžām un nozares asociāciju. Ķīmijas/farmācijas nozares pilotprojekta ietvaros tika aprobēta modulārā pieeja un jauna pieeja prakšu organizācijai Biotehnoloģijas izglītības programmai Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā. Mašīnbūves un metālapstrādes nozares pilotprojekta ietvaros tika organizētas kombinētas prakses Mehatronikas izglītības programmā Rīgas Tehniskajā koledžā.
  • Izstrādāti noderīgi informatīvi materiāli jauniešiem, karjeras konsultantiem un darba devējiem, informācija darba devējiem apkopota virtuālajā prakšu birojā LDDK mājas lapā.
  • Īstenotas kvalitatīvas prakses popularizējošas aktivitātes, tostarp video rullīši TV, raksti masu medijos un 2 starptautiskas konferences.

Saskaņā ar projekta ietvaros veiktām aptaujām 2014. un 2017.gadā, pēdējos gados ir pieaugusi Latvijas darba devēju interese pieņemt praktikantus – no 33% ieinteresētu uzņēmumu 2014.gadā līdz 39% ieinteresētu uzņēmumu 2017.gadā. Pieaugums ir vēl straujāks starp tiem darba devējiem, kam līdz šim nav bijuši praktikanti – no 13% uz 20%. Salīdzinot jauniešu atbildes par prakšu kvalitāti 2014. un 2017.gadā, ir uzlabojies jauniešu vērtējums par prakšu noderīgumu, strādājot profesijā (no 76% uz 79%) un noderīgumu, lai atrastu darbu kādā no nozares labākajiem uzņēmumiem (no 74% uz 89%). Pieaudzis to jauniešu skaits, kas palika strādāt tajā pašā uzņēmumā vai iestādē, kurā praktizējās (no 25% uz 27%).

Aicinām iepazīties ar projekta rezultātiem pievienotajā prezentācijā!

Lejupielādes

Projekta rezultāti