Jaunumi

No 2021. gada 1. janvāra būtiskas izmaiņas muitas un nodokļu jomā sadarbībā ar Apvienoto Karalisti

30. Decembris, 2020

Atgādinām, ka 2021. gada 1. janvārī beidzas pārejas periods, kurā uz Apvienoto Karalisti joprojām turpināja attiekties Eiropas Savienības (ES) tiesības un pienākumi, kaut gan Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no ES jau šī gada 31. janvārī. Tādēļ no 2021. gada 1. janvāra vairs nebūs spēkā ierastā brīvā preču un personu kustība starp AK un ES dalībvalstīm, tajā skaitā – Latviju. Tas nozīmē būtiskas izmaiņas muitas un nodokļu jomā gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

Galvenās izmaiņas, ar kurām saskarsies uzņēmēji jau no nākamā gada 1. janvāra, ir:

  • visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz AK, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. Pārvietojot preces starp ES un AK, jāpiemēro muitas procedūras, tāpat kā tirdzniecībā ar jebkuru citu trešo valsti;
  • mainīsies tirdzniecības nosacījumi starp ES un AK;
  • mainīsies PVN piemērošana līdzšinējām preču piegādēm un iegādēm, kas no nākamā gada kļūs attiecīgi par preču eksportu un importu.
  • importējot AK izcelsmes preces, tām tiks piemērota muitas nodokļa 0% preferenciālā tarifa likme, ja tiks iesniegts atbilstoši prasībām noformēts preču izcelsmi apliecinošs dokuments.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri, sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem ar AK PVN piemērošanas kārtība būs tāda, kāda tā noteikta ar trešajām valstīm un trešajām teritorijām. Sniedzot pakalpojumus trešo valstu personām, pareizai PVN piemērošanai jāņem vērā sniegtā pakalpojuma veids, jānosaka pakalpojuma sniegšanas vieta, izvērtējot pakalpojuma saņēmēja statusu, t.i., vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību.

Vēršam uzmanību, ka PVN piemērošanas kārtība sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar trešajām valstīm nav mainīta.

Savukārt privātpersonas galvenokārt saskarsies ar izmaņām šādās jomās:

  • ceļošana no/uz AK (muitas procedūras, muitas maksājumi, preču pārvietošanas ierobežojumi/aizliegumi u.tml.);
  • personīgajā bagāžā ievedamām precēm, kuru kopējā vērtība, ieceļojot pa sauszemi, pārsniedz 300 EUR un, ieceļojot ar gaisa vai jūras transportu, pārsniedz 430 EUR, piemēro PVN, savukārt, ja preču vērtība pārsniedz 1200 eur – gan PVN, gan muitas nodokli. Jāievēro arī preču pārvietošanas ierobežojumi personīgajā bagāžā, t.sk. nosacījumi attiecībā uz akcīzes preču (tabakas izstrādājumi, alkohols un degviela) ievešanu ar atbrīvojumu no nodokļiem;
  • iepirkšanās AK interneta veikalos (PVN par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 eur; PVN un muitas nodoklis par precēm, kuru vērtība pārsniedz 150 eur);
  • nekomerciāli sūtījumi (dāvanas, ko viena fiziska persona sūta otrai fiziskai personai) uz/no AK (PVN par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eur, PVN un muitas nodoklis par precēm, kuru vērtība pārsniedz 500 eur).

Jāņem vērā, ka no 2021. gada 1. janvāra AK attiecībās ar Latviju un jebkuru citu ES dalībvalsti kļūst par trešo valsti, tāpat kā, piemēram, Japāna vai Kanāda. Tādēļ turpmāk visa informācija par sadarbību ar AK muitas un nodokļu jomā jāskatās tajās VID tīmekļvietnes sadaļās, kas attiecas uz sadarbības nosacījumiem ar trešajām valstīm.

Plašāka informācija par visām izmaiņām saistībā ar AK izstāšanos no ES jeb “Brexit” pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē, savukārt tieši par izmaiņām muitas un nodokļu jomā - VID tīmekļvietnes sadaļā “Breksits”. Šajā sadaļā pieejami arī VID tiešsaistes semināru video ieraksti un prezentācijas, kuros plašāk tiek skaidrotas gaidāmās izmaiņas un sniegti skaidrojumi, kā sadarbībā ar AK rīkoties turpmāk. Tāpat šajā sadaļā pieejams informatīvais materiāls “Par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamu darījumu veikšanu saistībā ar Apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit)”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests