Apmācību programma darba devējiem: darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā

Par programmu

Darba un privātās dzīves līdzsvars ir priekšnoteikums veiksmīgai uzņēmuma darbībai un tā ir situācija, kad persona ir apmierināta ar laika sadalījumu, ko tā velta vai var veltīt darbam un savai privātajai dzīvei. Tomēr bieži vien rodas konflikts jeb spiedze starp personas dažādajām lomām sabiedrībā, jo līdzsvara nav vai tas ir zaudēts.

Piedaloties šajā apmācību programmām, jums varēsiet:

 1. saprast, kāda ir darba un privātās dzīves līdzsvara nozīme uzņēmuma darbībā;
 2. spēt atpazīt darba un privātās dzīves līdzsvara trūkumu uzņēmumā atsevišķām darbinieku kategorijām;
 3. spēt piedāvāt risinājumus darba un privātās dzīves līdzsvaram atsevišķām darbinieku kategorijām uzņēmumā vai organizācijā.

Uzlabots darba un privātās dzīves līdzsvars ļaus ne tikai noturētu esošos darbiniekus un piesaistītu jaunus, bet arī iekļaut darba tirgū arvien plašākas sabiedrības grupas un uzlabotu uzņēmumu vai organizācijas darbību, konkurētspēju un produktivitāti.

Ko iegūsi

 • 6 h praktiska e-apmācību programma
 • Rokasgrāmata ar praktisku informāciju par darba un privātās dzīves līdzsvaru
 • Latvijas un Eiropas darba devēju labā prakse
 • Darba un privātās dzīves līdzsvara situācijas novērtējums darba vietā
 • Ieteikumi darba un privātās dzīves līdzsvaram (vadlīnijas)
 • Izmantojams semināros

Mērķi

 1. Sekmēt darba devēju izpratni (informētība un zināšanas) par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi uzņēmuma vai organizācijas darbībā
 2. Sekmēt darba devēju spēju atpazīt darba un privātās dzīves līdzsvara trūkumu uzņēmumā atsevišķām darbinieku kategorijām
 3. Attīstīt darba devēju spēju piedāvāt risinājumus darba un privātās dzīves līdzsvaram atsevišķām darbinieku kategorijām

Kursa tēmas

44 Nodarbības6h

Ievads?

Apmācību programmas apraksts. Kas sagaidāms? Kāpēc piedalīties? Ieguvums? Tehniskas norādes
Darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā1:36
Ziņa Jums no apmācību organizatoriem!
Tests: Pirms apmācību programmas uzsākšanas, jautājumi jums par darba un privātās dzīves līdzsvaru

Darba un privātās dzīves līdzsvara loma un nozīme uzņēmumos un organizācijās?

Apraksts, kopsavilkums

Darba un privātās dzīves līdzsvars darba vietās: fakti un skaitļi?

Apraksts, kopsavilkums

Galvenie jēdzieni: darba un privātās dzīves līdzsvars?

Apraksts, kopsavilkums

Vēsturisks atskats uz darba un privātās dzīves līdzsvaru mūsdienās?

Apraksts, kopsavilkums

Darba un privātās dzīves līdzsvara dažādie aspekti?

Apraksts, kopsavilkums

Praktiskie risinājumi: uzņēmuma līmeņa noteikumi un koplīgumi?

Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam?

B1 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi darbiniekiem – aprūpētājiem?

B2 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi darbiniekiem elastīgam darba režīmam?

B3 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū?

B4 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi darbiniekiem garīgai un fiziskai veselībai un labbūtība darba vietā?

B5 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Atbalsta pasākumi gados vecāku darbinieku fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai?

B6 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Pasākumi darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai?

B7 sadaļa. Apraksts, kopsavilkums

Situācijas novērtējums: Tavs darba un privātās dzīves līdzsvars

Apmācību programmas pasniedzēji

Inese Stepiņa

1 kurss

Pēteris Leiškalns

1 kurss

Apmācību programmas izstrādātājs

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir izstrādājusi apmācību programmas darba devējiem darba un privātās dzīves sekmēšanai uzņēmumos un organizācijās.

LDDK ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.  LDDK prioritātes ir veicināt darba devēju noturību, konkurētspēju un reputāciju, veicināt vesela, kvalificēta un sociāli aizsargāta darbaspēka pieejamību un stiprināt trīspusējo un divpusējo sociālo dialogu.

Apmācību programma izstrādāta, lai sniegtu iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīties ar darba un privātās dzīves līdzsvara praktiskajiem aspektiem, labajiem piemēriem Latvijā un pasaulē un ieteikumiem, kā uzlabot sava uzņēmuma vai organizācijas darbību.

Apmācību programma izstrādāta sadarbībā ar Spānijā bāzēto Starptautisko Darba un ģimenes centru (International Center for Work and Family, ICWF) un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.

Projekta mērķis ir īstenot un iedzīvināt tādus pasākumus, lai radītu un uzlabotu priekšnoteikumus vienlīdzīgākai piekļuvei darba tirgum, kā arī ģimenes un privātās dzīves saskaņošanai, tādējādi atbalstot arī vienlīdzīgāku dalīšanos ar ikdienas sadzīves un aprūpes pienākumiem.

Apmācību programma tiek īstenota ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu

Kurss ietver

 • Video + transcript
 • Lasāmviela + Q&A
 • Testi
 • Ieteikumi
 • Sekmīgas dalības apliecinājumu