Jaunumi

LDDK un VARAM pārrunā aktualitātes enerģētikas jomā

20. Maijs, 2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, tiekoties ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Andri Biti, viceprezidentu Uldi Ameriku un ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni, pārrunāja aktualitātes nozarē, īpaši akcentējot enerģētiskās neatkarības jautājumus, klimata politiku un straujāku vēja parku attīstību Latvijas teritorijā.

Tikšanās laikā LDDK un ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka enerģētiskās neatkarības veicināšana ir viens no pašlaik valstiski un sabiedriski nozīmīgākajiem jautājumiem, tādēļ nepieciešams kopīgs redzējums, lai pakāpeniski atteiktos no fosilo resursu izmantošanas tautsaimniecībā. Tāpat klātesošie ir vienisprātis, ka šī brīža ģeopolitiskajā kontekstā gan valsts pārvaldei, gan privātajam sektoram jāpārvērtē līdzšinējā lēmumu pieņemšanas pieeja un jāpaātrina administratīvo procedūru gaita, lai vēlamo rezultātu sasniegtu iespējami īsā laikposmā.

Tā, piemēram, ministrs sarunu laikā akcentēja, ka līdz šim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) straujā tempā izstrādājusi vairākas atbalsta programmas atjaunojamo energoresursu izmantošanai, tostarp saules paneļu un apkures katlu nomaiņai mājsaimniecībās, kā arī birokrātiskā sloga atvieglošanu straujākai vēja elektrostaciju būvniecībai Latvijā. Ministrs uzsvēra arī to, ka virknē pašvaldību norit darbs pie alternatīvu energoresursu, piemēram, šķeldas un citu koksnes resursu izmantošanas siltumenerģijas ražošanā; tāpat ar ministrijas atbalstu reģionos tiek pilnveidota un attīstīta uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamā infrastruktūra.

LDDK pārstāvji atzīmēja, ka, tiecoties sasniegt Zaļajā kursā noteiktos mērķus, nepieciešams līdzsvarot kā uzņēmējdarbības, tā vides aizsardzības prasības, īpaši pievēršot uzmanību esošo darbavietu saglabāšanai un jaunu radīšanai, kā arī komersantu konkurētspējas veicināšanai. Ministrs uzsvēra, ka Zaļais kurss vienlaikus var kalpot arī par iespēju Latvijas uzņēmējiem attīstīt eksportspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību, lai tādējādi celtu valsts konkurētspēju Eiropas un pasaules tirgos.

Avots: https://www.varam.gov.lv/