Jaunumi

LDDK iesniegs precizējumus Valdības rīcības plānam un Latvijas valsts budžeta likumprojektam

24. Februāris, 2023

Šodien, 24. februārī Nacionālās Trīspusējās padomes (NTSP) sēdē tika skatīti Valdības rīcības plāns (VRP) un par valsts budžeta likumprojektu. Latvijas Darba devēju konfederācija turpinās divpusējās sarunas ar nozaru ministrijām, lai noteiktu prioritāri veicamos darbus no VRP, kā arī nepieciešamības gadījumā vienoties par papildus veicamajiem darbiem, kam ir fiskāla ietekme, un tādiem, ko var īstenot esošā finansējuma ietvaros.

Sociālajiem partneriem bija iespēja izteikt savu viedokli par VRP un tā publiskotajā redakcijā ir redzami arī darba devēju priekšlikumi. Vienlaikus jāatzīst, ka daļa priekšlikumu nav ņemti vērā, vai arī ir daļēji ņemti vērā, tos pārrakstot vispārīgākā formā vai samazinot to “ambīcijas līmeni”, vai arī sniedzot formālu atbildi, ka konkrētā darbība/uzdevums jau tiek veikts līdzšinējā kārtībā. LDDK vērš uzmanību un izsaka konceptuālu iebildumu par to, ka VRP nepietiekami ir iestrādāta sadarbība ar sociālajiem partneriem. Tāpēc LDDK atkārtoti izsver, ka  sociālie un sadarbības partneri ir jāiesaista visai sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības problēmu risināšanā, lai garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu valstī, un paaugstinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. ne tikai krīzes pārvarēšanā.

Šodienas NTSP sēdē sociālie partneri ir vienojušies, ka līdz 8.martam ministrijām iesniegs savus precizējumus.

LDDK aicina nekavēties ar nodokļu politikas reformu, lai sekmētu pāreju uz augstas pievienotās vērtības ekonomiku, īpaši pievēršoties darbaspēka nodokļiem, jo tie ir būtisks instruments Latvijas ekonomiskās transformācijas veicināšanai. LDDK ir iesniegusi Ministru prezidentam K.Kariņam vēstuli ar darba devēju konkrētiem ieteikumiem par nodokļu sistēmas jautājumiem.

LDDK prezidents Andris Bite uzsvēra, ka Latvijas ekonomikai jākļūst spēcīgākai: ”Mums jāmaina domāšana – kā pelnīt vairāk, kā palielināt valsts ienākumus, nevis pārdalīt nodokļu ieņēmumus. Turklāt jāizvērtē valsts budžeta izdevumu efektivitāte, jo ir nozares, kurās tos var izmantot optimālāk. Svarīga ir uzņēmējdarbības vides sakārtošana, konkurētspējas un eksporta preču, pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieauguma veicināšana.”

LDDK norāda, ka viens no kompleksa pasākuma posmiem ir uz darba algām attiecināmo nodokļu jautājuma aktualizēšana un diskusijas uzsākšana. Runājot par darbaspēka nodokļiem, A.Bite norādīja, ka uzņēmēji vēlas, lai darba ņēmēji saņemtu vairāk, kas kopumā palielinātu iedzīvotāju ienākumus un  valsts budžetā ieņēmumi atgrieztos caur iedzīvotāju patēriņu.

Sociālie partneri akcentēja arī slikto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nozares nesamērīgi zemo finansējumu. Ināra Pētersone, LDDK viceprezidente aktualizēja jautājumu par to, ka nepieciešams palielināt brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises  limitu, kas netiek aplikts ar algas nodokļiem. Sociāli atbildīgi darba devēji ir gatavi darbiniekus atbrīvot no izdevumu segšanas par veselību, taču arī valstij vismaz solidāri jāiesaistãs un jāatbrīvo no papildus izmaksām- nodokļiem. Polises limits nav pārskatīts kopš 2007. gada.

Tas  ne tikai uzlabos pakalpojumu pieejamību, bet noteikti arī uzlabos uzņēmumu konkurētspēju un atvieglos sociālo budžetu. Tāpat I.Pētersone vērsa uzmanību uz energoresursu  (siltums, elektrība) sadārdzinājuma kompensāciju valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Ja tas netiks izdarīts, tad ne tikai pasliktināsies pakalpojumu pieejamība, pieaugs nevienlīdzība pakalpojumu saņemšanā, bet arī valsts uzliks papildus slogu maksas pacientiem, jo būs jāceļ cenas, lai šos valsts radītos zaudējumus nosegtu.

LDDK aicina vienoties par jēdzienu “ekonomikas transformāciju”, lai sociāliem partneriem būtu vienādā izpratne, kas ar to tiek domāts, kāda būs reālā rīcība un pasākumi. Šis tam ir piemērots brīdis, jo darbu uzsākusi jaunā 14. Saeima un valdība.

Par LDDK: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā - nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, pārstāv darba devēju intereses Saeimā. LDDK biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, lai veicinātu sociālo un ekonomisko stabilitāti valstī. Tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības.

Foto: Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas foto galerija