Jaunumi

LDDK eksperti piedalās pieredzes apmaiņā Zagrebā

13. Decembris, 2019

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji š.g. 9-10.decembrī piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Zagrebā (Horvātijā), kuras laikā tika apmeklēta  Horvātijas Darba devēju asociācija (HUP).

Horvātijas Darba devēju asociācijā (HUP) tikāmies ar  asociācijas ģenerāldirektoru  Davoru Majetiču (Davor Majetić), kā arī ar asociācijas ekspertiem sociālā dialoga un citos jautājumos, būvniecības  asociāciju, būvniecības arodbiedrību, Horvātijas  tūrisma un viesnīcu profesionālajām asociācijām “HUT” un “UPUHH” un darba devējiem.

Horvātu pieredze sociālo partneru sadarbībā un kolektīvo līgumu slēgšanā ir “labās prakses” piemērs, no kura ir iespējams aizgūt un ieviest efektīvu jautājumu piemērošanu arī Latvijas modelī, jo Horvātijas ekonomiskā attīstība, nozaru problēmas, sociālā situācija ir līdzīga Latvijai.

Vizītes laikā iepazināmies ar Horvātu darba devēju asociācijas (HUP) iesaisti darba devēju interešu pārstāvēšanā kā nacionālā līmeņa pārstāvim un sociālajam partnerim.

Horvātijas pieredze sociālā dialoga veidošanā (tikšanās ar HUP pārstāvjiem: Milica Jovanovic, Natali Komen Bujas, Mirela Gudan) ir  sekmīga un veicina nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) slēgšanu.

Horvātijas sociālie partneri strādā pie darbaspēka trūkuma risinājumiem, akcentējot uzmanību vairāk uz vietējā darbaspēka saglabāšanu, meklējot iespējas celt darba samaksas un darba apstākļu līmeni. Nozares koplīgumi (ģenerālvienošanās), sociālo partneru atbalsts un sociālais dialogs  stiprina uzņēmumu konkurētspēju un ir jāmeklē risinājumi nozaru svarīgu jautājumu risināšanā, īpaši atzinīgi tika novērtēta pieredzes apmaiņa būvniecības un viesmīlības jomās, ģenerālvienošanās saistītos jautājumos.

Vizītē piedalījās arī LDDK ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 Sadarbības partnera Biedrības  “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” jurists Jēkabs Leiškalns un Biedrības “Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas” izpilddirektore Santa Graikste.

Vizīte tika īstenota ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.