Jaunumi

LDDK BIEDRIEM: aicinājums iepazīties ar Eiropas Komisijas paziņojumu un priekšlikumiem par sociālā dialoga stiprināšanu nacionālā un ES līmenī

9. Februāris, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir saņēmusi Latvijas Republikas Labklājības ministrijas (LM) aicinājumu iepazīties ar 2023.gada 25.janvārī Eiropas Komisijas publicēto paziņojumu par sociālā dialoga stiprināšanu un priekšlikumu Eiropas Savienības (ES) Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu ES. Priekšlikuma tvērums attiecas uz divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu gan ES dalībvalstīs, gan ES līmenī.

LM norāda, ka priekšlikumu Padomes ieteikumam ir plānots izskatīt ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs. Nākamā sanāksme ir plānota 22.februārī. Lai varētu pilnvērtīgi piedalīties sarunās darba grupās, LM ļoti novērtētu LDDK viedokli jau šobrīd, jo tas noteikti var palīdzēt uzlabot šo ieteikumu. Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu tiks gatavota un skaņota ar LDDK.

LDDK viedokļa sagatavošanai par priekšlikumu, lūdzam sniegt viedokli pēc iespējas ātrāk un vēlams līdz 16.februārim uz e-pastu: [email protected]

EK priekšlikumu dokumenti pieejami šeit (šobrīd tikai angļu valodā):

Papildus informācija: paziņojums medijiem "Eiropas Komisija konkretizē sociālo partneru plašākas iesaistes darbības valstu un ES līmenī" pieejams šeit

Sociālā dialoga veicināšanai ES dalībvalstīs EK priekšlikumā ir šādi ieteikumi dalībvalstīm:

  • nodrošināt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par ekonomikas, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanu un īstenošanu atbilstoši valsts praksei;
  • mudināt sociālos partnerus pievērsties jauniem darba veidiem un nestandarta nodarbinātībai un plaši darīt zināmus sociālā dialoga sasniegumus un visus ieviestos koplīgumus;
  • dot iespēju palielināt darba ņēmēju un darba devēju organizāciju spējas, piemēram, nodrošinot, ka tās var piekļūt attiecīgajai informācijai un saņemt valsts iestāžu atbalstu.

Sociālo partneru iesaistes veicināšanai ES līmenī EKpriekšlikumā ar mērķi vēl vairāk palielināt sociālo partneru nozīmi ES politikas veidošanā un pastiprinātu nozaru sociālo dialogu ES līmenī, ir šādi ieteikumi:

  • pastiprināt Eiropas nozaru sociālo dialogu, modernizējot tā regulējumu aktīvā sadarbībā ar ES sociālajiem partneriem, iespējams, pārstrādājot pašreizējos noteikumus;
  • turpināt atbalstīt sociālo partneru vienošanās, it īpaši – sniedzot administratīvu atbalstu un juridisku padomu;
  • stiprināt sociālo partneru iesaisti ES politikas veidošanā, piemēram, apkopojot Eiropas nozaru sociālo partneru viedokli par ES politikas prioritātēm pirms Komisijas darba programmas izstrādes;
  • uzlabot ES tehnisko un finansiālo atbalstu sociālajiem partneriem. Piemēram, Komisija sadarbībā ar sociālajiem partneriem izveidos pētniecības tīklu, kas pārraudzīs un veicinās ES sociālo dialogu.

Foto: Unsplashed