Jaunumi

LDDK ar Ukrainas darba devējiem dalās pieredzē darba vidē balstītu mācību īstenošanā un demonstrē virtuālās apmācību programmas rīku

24. Maijs, 2022

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 24. maijā tiešsaistē tikās ar Ukrainas Darba devēju federāciju (Federation of Employers of Ukraine, FEU), Ukrainas darba devējiem, izglītības iestāžu un nozaru asociāciju pārstāvjiem, lai turpinātu uzsāktās sarunas par sadarbību izglītības jomā, uzklausot LDDK pieredzi Darba vidē balstītu (DVB) mācību ieviešanā, kā arī iepazīstoties ar apmācību programmu e-vidē DVB mācību vadītājiem.

Šajā tikšanās reizē LDDK īstenotā ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» vadītāja Jolanta Vjakse un Rīgas reģiona koordinators Linards Zvaigzne iepazīstināja ar projekta pieredzi darba vidē balstītu mācību ieviešanā profesionālajā izglītībā, sadarbību ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm.

Darba devēja pieredzes stāstā, īstenojot DVB mācības, dalījās uzņēmuma Old Riga SPA vadītāja un īpašniece Kristīne Krama. Diskusijā un prezentācijā Kristīne informēja par daudzveidīgajām un vērtīgajām pratisko zināšanu apguves iespējām SPA salonā. DVB mācību rezultātā uzņēmumā esošā praktikante pēc mācību noslēguma turpinās darba gaitas jau kā kvalificēts speciālists, kas apliecina vispusīgo ieguvumu gan mūsdienīgas un praktiskas mācību formas ieviešanā, gan projekta atbalsta ziņā.

Diskusijas noslēgumā Linards Zvaigzne demonstrēja LDDK Erasmus+ projekta “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” izstrādāto e-rīku un tā iespējām gan kvailificētu DVB mācību mentoru un darbaudzinātāju sagatavošanā, gan ikvienas nozares un uzņēmuma darbinieku komunikācijas, saziņas, pedagoģijas un psiholoģijas zināšanu padziļinātākā apguvē.

LDDK un FEU sanāksmē vienojās turpināt sadarbību izglītības jomā, attiecībā uz Darba vidē balstītu mācību īstenošanas pieredzi, kā arī DVB mācību vadītaju apmācības e-rīka pielāgošanu Ukrainas darba devējiem, tulkojot tā saturu ukraiņu valodā.

Pateicamies par lielo atsaucību dalībai diskusijā, kā arī aktivitāti un interesi sadarbībai turpmāk!

Par Ukrainas Darba devēju federāciju (FEU)

Ukrainas Darba devēju federācija (FEU) ir ietekmīgākā uzņēmumu organizācija Ukrainā. FEU dibināta 2002. gadā un jau 19 gadus veiksmīgi pārstāv un aizsargā uzņēmējdarbības intereses Ukrainā un starptautiskā mērogā. FEU apvieno vairāk nekā 140 nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas, kas pārstāv svarīgākās Ukrainas ekonomikas nozares, piemēram, mašīnbūvi, metalurģiju, autobūvi, aviācijas un aizsardzības rūpniecību, lauksaimniecību, ķīmisko rūpniecību, IT, medijus, enerģētiku, medicīnas un mikrobioloģisko rūpniecību, būvniecību, transportu un infrastruktūru, mazumtirdzniecību un loģistiku, vieglo un pārtikas rūpniecību, tūrismu un pakalpojumu sektoru.

FEU ir Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE) dalīborganizācija, kā arī līdztekus citām Ukrainas darba devēju organizācijām piedalās Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) darbā. 2008. gadā Ukrainas Darba devēju federācija (FEU) noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK).