Jaunumi

Jaunas nodarbinātības tendences starptautiskā tvērumā – sociālo partneru konferencē

11. Oktobris, 2021

Lai analizētu Covid-19 pandēmijas ietekmētās darba tirgus attīstības tendences un sabiedrības gatavību jaunām darba organizācijas formām, sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – 13. oktobrī organizē starptautisku konferenci “Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma”. 

Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore: “Covid-19 krīze ir radījusi būtiskas izmaiņas cilvēku mijiedarbībā un uzņēmumu darbībā – mums bija jāpielāgojas attālinātam darbam, bet uzņēmumi arī bija spiesti ātri pārvietot darbības uz virtuālajām platformām, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus un tiešsaistes pasūtīšanu, kā rezultātā ievērojami paātrinājās digitalizācijas ieviešana. Šādas straujas pārveides dēļ, mēs varējām turpināt darbu attālināti, vismaz daļēji, gandrīz bez aktivitātes samazināšanas, nodrošinot augstu produktivitāti.”

Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs: “Koplīgumu pārrunu veicināšana un attīstīšana ir ilgstošs process, jo īpaši nozaru koplīgumi, kuri ir obligāti visiem darba devējiem nozarē. Intensīvi strādājot kopā ar darba devējiem, mēs jau šodien varam redzēt pirmos rezultātus. Koplīgumiem ir īpaša nozīme tieši šobrīd, kad veidojas un nostiprinās jaunas nodarbinātības formas un Covid 19 pandēmijas laikā pieaug nepieciešamība straujāk pielāgot darba tiesību regulējumu. Likumdevējs un valdība ne vienmēr to var izdarīt tik ātri kā sociālie partneri, vienojoties savās diskusijās.”

Konferencē iepazīsimies ar Eiropas Fonda dzīves un darba apstākļu uzlabošanai (Eurofound), gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiktajiem pētījumiem par jaunām nodarbinātības tendencēm un aktuālajiem datiem saistībā ar attālinātā darba izplatību un darba apstākļiem pandēmijas laikā, kā arī ar atziņām par attālinātā darba ietekmi uz produktivitāti Latvijā.

Par attālinātā darba evolūciju un tiesisko regulējumu, kā arī sociālo partneru lomu informēs darba devēju organizāciju un arodbiedrību pārstāvji no Īrijas, Beļģijas, Vācijas un Spānijas.  Ar Latvijas uzņēmumu labo praksi, organizējot attālināto darbu, iepazīstinās pārstāvji no SIA “Tet”, AS “Sadales tīkls”  un SIA “SCHWENK Latvija”.

Konferencē uzzināsim arī par Latvijas arodbiedrību skatījumu uz darba laika uzskaiti, darba aizsardzību un citiem attālināta darba izaicinājumiem. Savukārt darba devēji sniegs savu viedokli par attālināto darbu kā neatņemamu darba attiecību sastāvdaļu. Iepazīsim arī attālinātā darba izdevumu juridiskos un nodokļu aspektus.

Konferences noslēgumā LBAS un LDDK pārstāvji diskutēs par koplīgumiem kā iespēju  pašiem veidot tiesisko regulējumu, izvērtējot nozaru koplīgumu pārrunas Latvijā.

LDDK un LBAS konference “Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma” notiks 13. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.15. ZOOM platformā latviešu valodā, nodrošinot tulkojumu angļu valodā. Konferences moderators – Ansis Bogustovs. Konferences tiešraidi varēs vērot LDDK un LBAS facebook lapās.

Konference notiek ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 un “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) ietvaros.

Konferences programma

Programma