Jaunumi

Eiropas sociālie partneri, to vidū LDDK, paraksta vēsturisku vienošanos

11. Jūlijs, 2022

28. jūnijā Eiropas sociālie partneri, kuru dalīborganizācija ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), apstiprinājusi Eiropas sociālā dialoga programmu 2022.–2024.gadam, ar ko uzņemas risināt un atbalstīt vairākus ekonomikas pārveides procesus un izstrādāt risinājumus, lai līdzsvarotu ekonomisko attīstību un sociālo izaugsmi.

LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte Inese Stepiņa:

Šī vienošanās tiek dēvēta par vēsturisku. Izstrādājot sociālā dialoga programmu turpmākajiem diviem gadiem, ņemta vērā gan aktuālā ģeopolitiskā situācija, gan pandēmijas radītās sekas ekonomikā un sabiedrībā, kā arī kopējās tendences, ar ko saskaras darba devēji un darba ņēmēji. Ar šo dokumentu ir nostiprināta apņemšanās visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar sociālo partneru resursiem risināt jautājumus, kas saistīti ar attālināto darbu un tiesībām no tā atslēgties, ar darbu saistīto privātuma robežu regulējumu,  jauniešu nodarbinātību, iespējas kopumā paaugstināt organizāciju efektivitāti un veiktspēju. Tāpat dienas kārtībā ir prasmju atbilstība darba tirgus vajadzībām un “zaļā kursa” tēmas kvalitatīvām darbavietām, atbalsts uzņēmumiem un darbiniekiem, lai pielāgotos darba tirgus pārmaiņām. Protams, tas neizslēdz iespēju, ka katrā dalībvalstī, sociālajiem partneriem savstarpēji vienojoties, tiek risināti arī citi aktuālie jautājumi.

Tuvākās aktivitātes programmas īstenošanā sāksies jau šoruden, kad Eiropas sociālie partneri, to vidū arī LDDK, sāks pārskatīt 2002. gada Eiropas sociālo partneru Autonomā nolīguma par tāldarbu pārskatīšanu un atjaunināšanu.

Sociāliem partneriem vienošanās par tāldarbu un tiesībām atslēgties ir jāiesniedz pieņemšanai juridiski saistoša nolīguma veidā, ko īsteno ar Eiropas Savienības direktīvu. Tas ir galvenais signāls, ka Eiropas sociālie partneri ir apņēmušies būt par galvenajiem dalībniekiem turpmāko darba tirgu funkcionēšanas veidošanā, un pirmo reizi šāds nolīgums tiks īstenots kā direktīva kopš 2010. gada,” piebilst I. Stepiņa.

Sociālajiem partneriem un sociālajam dialogam ir nozīmīga loma, lai darba tirgus dalībnieki būtu produktīvāki, konkurētspējīgāki un noturīgāki pret krīzēm, īpaši tādos straujos darba tirgus pārmaiņu laikos, kā Covid-19 pandēmija un ekonomiska un sociāla rakstura izaicinājumu pilnā ģeopolitiskā situācija.

Vairāk par Eiropas sociālā dialoga programmu variet uzzināt Eiropas biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE, kuras dalīborganizācija ir LDDK, šeit (angļu valodā):

https://www.businesseurope.eu/publications/european-unions-and-employers-sign-historic-deal

Eiropas sociālo partneru darba programmu (angļu valodā) 2022.–2024.gadam var lasīt šeit: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-06-28_european_social_dialogue_programme_22-24_0.pdf

Papildu informācija par Eiropas sociālajiem partneriem šeit (angļu valodā):
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/social-partners.html#